Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy (61) 44 77 415 kontakt@spopalenica.pl
Zaznacz stronę

,,Bądź dumny, jesteś Polakiem”

W związku z przystąpieniem naszej szkoły do projektu edukacyjnego ,,Szkoła Młodych Patriotów” uczniowie klasy 7a pod opieką  nauczycielki języka polskiego Agnieszki  Bręk- Świtalskiej uczestniczyli w cyklu lekcji poświęconych patriotyzmowi we współczesnym i nowoczesnym  świecie.

                 Na zajęciach przypomnieliśmy sobie definicje patriotyzmu oraz scharakteryzowaliśmy postawy, jakie można prezentować pod względem państwa. Podczas kilku spotkań rozmawialiśmy o patriotyzmie lokalnym, historycznym, obywatelskim, rodzinnym  i szkolnym.  Przeprowadziliśmy dyskusję na temat  ,, Co dla nas, młodych ludzi oznacza patriotyzm?. Jakie są jego przejawy na co dzień?” . Młodzież  została podzielona na grupy i zastanawiała się ,na czym dzisiaj polega bycie patriotą , czy łatwiej było kiedyś, czy może dzisiaj. Drużyny zaczęły dyskutować o postawach i przejawach współczesnego patriotyzmu. Z wypowiedzi wynika, że postawy patriotyczne kształtują się w domu rodzinnym, szkole, środowisku lokalnym, a dopiero później państwowym. Uczniowie dogłębnie zastanawiali się, jak należy rozumieć  temat. Podczas debaty  starali się wskazać  argumenty , które świadczą  o patriotyzmie w dzisiejszej, niełatwej rzeczywistości.

Na koniec rozważań  grupy przygotowały plansze, potwierdzające słuszność argumentów, które wszystkim słuchaczom zostały zaprezentowane i omówione. Spotkania przebiegały w miłej, życzliwej, kulturalnej  i bardzo patriotycznej atmosferze. 

Share This
Skip to content