Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy (61) 44 77 415 kontakt@spopalenica.pl
Zaznacz stronę

Dokumenty

Pedagog

Motto
„Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż”. Janusz Korczak

Pedagog szkolny to osoba, która wysłucha, zrozumie doradzi i wytłumaczy jak skutecznie radzić sobie w trudnych sytuacjach , wspomaga działania nauczycieli, wychowawców i rodziców w rozpoznawaniu problemów oraz w rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i potrzeb uczniów.

Drogi Uczniu, przyjdź do mnie, gdy:
– masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać;
– czujesz się samotny i nikt Cię nie rozumie;
– masz kłopoty rodzinne;
– znalazłeś się w trudnej sytuacji materialnej;
– nie potrafisz porozumieć się z nauczycielami lub kolegami;
– chciałbyś pomóc innym a nie wiesz , w jaki sposób;
– masz ciekawe pomysły lub przezywasz radosne chwile , sukcesy i chcesz się nimi podzielić;
– przyjdź z każdą sprawą, z która sam nie potrafisz sobie poradzić
Nie mogę oczywiście zapewnić, że znam odpowiedź na każde pytanie, ale czasami wystarczy tylko wskazać kierunek działania.

Drogi rodzicu zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:
– potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania;
– niepokoi Cię zachowanie Twojego dziecka;
– masz pytania, wątpliwości i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić;
– niepokoją Cię wyniki w nauce i funkcjonowanie Twojego dziecka w szkole;
– chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich z nim relacjach;
– szukasz pomocy;
Pamiętaj ,że „podstawową siłą pedagogiczną jest dom rodzinny”/Fiodor Dostojewski/

Godziny pracy:

Pon. 08:30 – 14:00
Wt. 07:00 – 14:00
Śr. 07:00 – 14:00
Czw. 08:30 – 14:00
Pt. 07:00 – 14:00

Dyżur dla rodziców po wcześniejszym umówieniu: wtorek 07:00 – 08:00 i codziennie od 13:45 lub w innym uzgodnionym terminie

Pedagog

Pedagog szkolny to negocjator, powiernik i przyjaciel.

Zadania pedagoga są różnorodne i często trudne. Musi zmierzyć się z negatywnymi emocjami i buntem młodego człowieka. Dba o wszechstronny rozwój ucznia, dlatego organizuje i prowadzi zajęcia o charakterze integracyjno-profilaktyczno-terapeutycznym. Jest koordynatorem działalności profilaktycznej na terenie szkoły. Prowadzi konsultacje dla nauczycieli, wychowawców i rodziców. Pełni rolę osoby wspierającej.

Pedagog próbuje pomóc w rozwiązaniu konfliktów na różnych płaszczyznach. Jego zadaniem  jest pomaganie, zrozumienie, szukanie przyczyn i wskazywanie możliwości rozwiązań. Przy rozwiązywaniu trudności i problemów, pedagog korzysta z pomocy rodziców oraz instytucji wspomagających: OPS u, Policji, Sądu dla Nieletnich, kuratora, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, PCPR u, Urzędu Gminy, KRPA.

Pedagog jest zawsze sojusznikiem ucznia, nawet jeżeli uczniowi wydaje się inaczej!!!

Pedagog szkolny mgr Sylwia Pasiciel prowadzi  zajęcia korekcyjno–kompensacyjne dla uczniów posiadających opinię Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej oraz wszystkich tych, którzy wymagają wsparcia funkcji poznawczych w procesie kształcenia. Zajęcia odbywają się w gabinecie pedagoga w grupach kilkuosobowych po zakończonych zajęciach edukacyjnych.

Godziny pracy:

Pon. 08:00 – 14:00
Wt. 09:00 – 14:00
Śr. 08:00 – 14:00
Czw. 09:00 – 14:00
Pt. 08:00 – 13:00

Dyżur dla rodziców po wcześniejszym umówieniu: wtorek 14:00 – 15:00 i codziennie w innym uzgodnionym terminie

Psycholog

Najważniejszymi adresatami działań psychologa szkolnego są uczniowie.
Głównymi zadaniami psychologa w szkole jest rozpoznanie zarówno trudności rozwojowych, jak i uzdolnień oraz mocnych stron ucznia. Na terenie szkoły prowadzone są indywidualne bądź w małej grupie zajęcia wspierające rozwój, zajęcia z klasami – integracyjne, psychoedukacyjne, profilaktyczne, wychowawcze, rozwijające kompetencje społeczne oraz rozmowy oraz grupowe zajęcia o charakterze terapeutycznym.
Ponadto wspólnie z wychowawcą psycholog podejmuje się opieki nad zespołem klasowym i pomaga w integracji uczniów, w rozwiązywaniu konfliktów i w dążeniu do harmonijnej współpracy pomiędzy dziećmi, jak również w relacjach uczeń – nauczyciel.
Rodzice mają możliwość skorzystania z konsultacji psychologicznych ponieważ rolą psychologa szkolnego jest wspieranie rodziców i nauczycieli w pełnieniu funkcji wychowawczych.

Godziny pracy:

Pon. 07:00 – 15:00
Wt. 07.00 – 14:00
Śr. 14:10 – 17:10 dyżur dla rodziców po wcześniejszym uzgodnieniu
Czw. 07:00 – 15:00
Pt. 07:00 – 14:00

Logopeda

Pomoc logopedyczna w naszej szkole skierowana jest do wszystkich uczniów. Obejmuje przede wszystkim terapię zaburzeń mowy, ale także służy uczniom mającym trudności w pisaniu i czytaniu oraz doskonaleniu emisji głosu i poprawnej dykcji. Główne zadania logopedy w naszej szkole to: prowadzenie terapii logopedycznej, wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z wadą wymowy, prowadzenie ćwiczeń wspomagających terapię zburzeń komunikacji, utrzymywanie stałej współpracy z rodzicami dzieci, pozostającymi pod opieką logopedy, w celu ujednolicenia oddziaływań terapeutycznych, utrzymywanie współpracy z wychowawcami, pedagogiem i psychologiem.

W szkole prowadzona jest terapia indywidualna oraz atrakcyjne zajęcia grupowe. Uczniowie mają do dyspozycji doskonale wyposażony gabinet logopedyczny w ciekawe pomoce specjalistyczne oraz multimedialne programy. Do wyposażenia gabinetu m.in. należą – programy do diagnozy i terapii logopedycznej m.in: program „Logopedia” , program do diagnozy i kompleksowej pracy terapeutycznej z dziećmi z grupy ryzyka dysleksji – „Dysleksja”. Wiele puzzli i gier logopedycznych, zabawek pomocnych do terapii logopedycznej z dziećmi oraz dużo innych pomocy naukowych. Gramy w różne gry logopedyczne (planszowe, karciane) m.in.: Memo, Piotruś, Mistrz Pamięci, Zgadnij co to – kto to?, Co się zmieniło? i wiele innych. Ćwiczymy w ten sposób prawidłową artykulację oraz pamięć słuchową i wzrokową.

Zapraszam na terapię i konsultację do gabinetu logopedycznego. Proszę pamiętać, że każdy problem jest możliwy do rozwiązania. Ważne, by go rozpoznać i skorygować z sukcesem!

Konsultacje logopedyczne dla rodziców odbywają się w budynku przy ulicy Farnej po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Godziny pracy:

Pon. 07:00 – 14:00
Wt. 07:00 – 14:00
Śr. 07:00 – 14:00
Czw. 07:00 -13:00
Pt. 07:00 – 13:00
Dyżur dla rodziców po wcześniejszym uzgodnieniu: wtorek 13:00 – 14:00

Władze szkoły

Dyrektor - Grażyna Szulc
Wicedyrektor - Joanna Walkowiak
Wicedyrektor - Katarzyna Ciechańska
Wicedyrektor - Sebastian Szaferski

Rada rodziców

Przewodnicząca - Karolina Karłowska
Zastępca przewodniczącego - Anna Grabowska
Skarbnik - Anna Matulewicz-Wójcik
Sekretarz - Agnieszka Czubala

Dane teleadresowe

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy
ul. Poznańska 37,
64-330 Opalenica

Deklaracja dostępności

Kontakt e-mail

Sekretariat
kontakt(at)spopalenica.pl

Rada Rodziców
radarodzicow(at)spopalenica.pl

Problemy techniczne
pomoc(at)spopalenica.pl

Share This
Skip to content