Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy (61) 44 77 415 kontakt@spopalenica.pl
Zaznacz stronę

16 stycznia 2018 roku odbyła się w Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi w Opalenicy wyjątkowa uroczystość. Od 17 lat uczniowie tej placówki uczestniczą nieprzerwanie w ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”, natomiast w ubiegłym roku udało się im uzbierać największą w Wielkopolsce kwotę. Tym samym Szkoła Podstawowa w Opalenicy zdobyła I miejsce oraz nagrodę pieniężną dla Samorządu Uczniowskiego w konkursie organizowanym przez pomysłodawców Góry Grosza – Towarzystwo „Nasz Dom” z siedzibą w Warszawie.

Jest już tradycją, że nagrodzone szkoły odwiedza zawsze przewodniczący powyższej organizacji. Tym razem była to pani Iwona Niemasz, która już na samym początku podziękowała przede wszystkim dzieciom, ich nauczycielom i wychowawcom oraz rodzicom za ogromne zaangażowanie, jakim wykazali się podczas zbiórki. Szlachetny cel, jaki przyświeca Górze Grosza to pomoc dzieciom w trudnej sytuacji życiowej, wspieranie rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz uświadamianie, że razem można osiągnąć bardzo wiele.

Wręczenie nagrody za zdobycie najlepszego wyniku w XVII edycji Góry Grosza odbyło się w artystycznej oprawie. Specjalnie na tę okazję przygotowano montaż słowno – muzyczny pt. „Pięknie żyć” w wykonaniu uczniów z klas 0 – 7. Podjęli się tego nauczyciele ze Szkoły Podstawowej: Anna Kurek, Agnieszka Chwalińska, Anna Szaj i Mateusz Hojan, a o powitanie zaproszonych gości oraz prowadzenie całej uroczystości zadbała wicedyrektor Honorata Hermann – Zimna. W przedstawieniu zatańczyły też dziewczynki z klasy 3b pod kierunkiem pani Iwony Chojnackiej.

Na podkreślenie zasługuje również fakt, że dyrekcja szkoły w piękny sposób uhonorowała przy tej okazji nauczycieli, którzy przez wiele lat działali w Samorządzie Uczniowskim oraz koordynowali, organizowali i propagowali tę akcję wśród dzieci i młodzieży. Listy gratulacyjne oraz pamiątkowe statuetki otrzymały panie Anna Kurek, Anna Szaj i Agnieszka Wojciechowska.

Podsumowując, Góra Grosza to dowód na to, że w naszych dzieciach  jest wielka moc – bezinteresowność i chęć pomagania innym. Dzieci – dzieciom – to piękny odruch serca, który nie mógł zostać niezauważony. A przy okazji, my – dorośli, przypominamy sobie, że kiedyś też byliśmy dziećmi. Zbierajmy więc dalej grosiki, by „z okruchów ulepić jakąś całość!”

Agnieszka Chwalińska

Share This
Skip to content