Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy (61) 44 77 415 kontakt@spopalenica.pl
Zaznacz stronę

W piątek (23 września 2016r.) odbyły się w Porażynie: Gminny Konkurs Ekologiczno– Przyrodniczy oraz Gminny Eko – Plener Malarski zorganizowane przez tamtejszą Szkołę Podstawową. W obu konkursach naszą szkołę reprezentowało dwadzieścioro uczniów z klas 1-3, którymi opiekowały się Pani Dyrektor Katarzyna Kurek – Brzyk i Pani Anna Kamińska.

Reprezentacja „przyrodników” ze Szkoły Podstawowej w Opalenicy, w skład której wchodzili:

 • Daniel Demel (3f),
 • Amelia Jakubiak (2d),
 • Wiktoria Konieczna (3c),
 • Zofia Ławniczak (3g),
 • Miłosz Mądry (3b),
 • Maksymilian Neumann (3e),
 • Zuzanna Pasiciel (2b),
 • Adam Sokółski (2g),
 • Ada Wierzbińska (3b),
 • Maurycy Zimny (2e),

zmierzyła się z testem sprawdzającym ich wiedzę i świadomość ekologiczną. W praktyce wykorzystała ekologiczne materiały do wykonania zadania niespodzianki. Zadaniem tym było stworzenie przez mieszane zespoły uczniów z różnych szkół Gminy Opalenica elektrowni wiatrowej, domu wykorzystującego odnawialne źródła energii oraz Eko – samochodu.

Grupa plastyków, którą w naszej szkole reprezentowali:

 • Zuzanna Bręk (3b),
 • Paulina Dybionka (3c),
 • Wiktor Górczak (2g),
 • Amelia Jaroszyk (2f),
 • Matylda Marciniak (1b),
 • Wiktoria Perz (2b),
 • Wiktoria Prostko – Prostyńska (3d),
 • Lena Semeniuk (1a),
 • Jaśmina Szukała (3a),
 • Michalina Zbierska (2h),

spotkała się z pracownikiem Nadleśnictwa Grodzisk – Panem Tomaszem Kałkiem. Uczniowie dowiedzieli się jaki obiekt przyrodniczy może zostać uznany za pomnik przyrody oraz w jaki sposób się go oznacza. Dowiedzieli się również kto i do kogo może złożyć wniosek o uznanie drzewa, grupy roślin, czy innego obiektu przyrodniczego za pomnik przyrody. Okazało się (ciekawostka), że może to zrobić każdy z nas :-). Wyposażeni w tę wiedzę plastycy zorganizowani w grupy, przystąpili do wykonania „portretów” pomników przyrody. Można było malować, rysować, wycinać, naklejać oraz łączyć ze sobą różne techniki plastyczne.

Po wytężonej pracy uczestnicy obu konkursów zostali zaproszeni przez organizatorów na pyszne drożdżówki i soczek. Wszyscy wesoło spędzali czas na boisku szkolnym bawiąc się ze sobą i poznając kolegów i koleżanki z innych szkół.

Na zakończenie imprezy, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Porażynie – Pani Longina Jakubowska pogratulowała w imieniu organizatorów wszystkim uczestnikom wyników ich pracy. Każdy uczeń i uczennica z rąk Pani Dyrektor oraz zaproszonych gości (Pana Burmistrza Pawła Jakubowskiego, Pani Dyrektor CUW Doroty Pierzyńskiej, Pani Alicji Dworzyńskiej oraz Pani Ewy Szychty) otrzymali nagrody książkowe i pamiątkowe dyplomy.

Anna Kamińska

 

Share This
Skip to content