Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy (61) 44 77 415 kontakt@spopalenica.pl
Zaznacz stronę

W lutym w całej Europie obchodzony jest Dzień Bezpiecznego Internetu, zainicjowany przez Komisję Europejską w 2004 roku. Dzień Bezpiecznego Internetu ma na celu prowadzenie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych i w tym roku wyznaczony został na dzień 9 lutego. Szkoła Podstawowa im. Andrzeja i Władysława Niegolewskich w Opalenicy już po raz jedenasty włączyła się w organizację lokalnych działań oraz zgłosiła swój udział w konkursie na najciekawszą inicjatywę. Przez cały miesiąc luty wdrażaliśmy w życie szereg działań skupiających się na propagowaniu wśród uczniów, nauczycieli i rodziców bezpiecznych zachowań związanych z wykorzystywaniem zasobów Sieci. Przyświecało nam hasło “Lepszy internet zależy od Ciebie!”, zwracaliśmy uwagę na to, iż każdy internauta może przyczynić się do tego, że Internet będzie miejscem bezpiecznym i pozytywnym. Mówiliśmy również o tym, że każdy z nas ponosi odpowiedzialność za to, co robi w Sieci i w jaki sposób z niej korzysta. Chcieliśmy również zwrócić szczególną uwagę na potencjał sieci oraz różne możliwości jej zastosowania – w edukacji, w kontaktach z rówieśnikami, a także jako formę twórczej rozrywki.

W każdej klasie zostały zorganizowane i przeprowadzone zajęcia edukacyjne i zaprezentowane filmy poruszające tematykę bezpiecznych zachowań. Dzieci wypracowały materiały obrazujące jak ważny i bliski jest im ten temat. Klasy I-III wykonały super produkcję filmową, która w prosty, oczywisty i bardzo kolorowy sposób przedstawia świadomość najmłodszych użytkowników Sieci. Każda klasa IV opracowała prezentację multimedialną pt. „Znamy zasady korzystania z Internetu”, w której zawarte zostały własne rysunki uczniów wykonane z wykorzystaniem programu Paint. Klasy V przygotowały reklamy promujące bezpieczne zachowania w Internecie, natomiast klasy szóste opracowały plakaty pt. „Jesteśmy świadomymi użytkownikami Internetu”.

Ponieważ w naszej szkole realizowany jest program „Szkoła z klasą 2.0”, w miesiącu lutym, została także przeprowadzona debata o Szkolnym Kodeksie 2.0, który ma być użytecznym, realnym dokumentem i ma odpowiadać na prawdziwe potrzeby uczniów i nauczycieli. Na jej zakończenie zaprezentowana została inscenizacja przygotowana przez klasę 2b pt. „Bezpieczny Internet”. Dzieci należące do Klubu Młodych Dziennikarzy zredagowały okolicznościową gazetkę, a biblioteka szkolna przeprowadziła w klasach I-III głośne czytanie literatury o tematyce bezpieczeństwa dzieci w Internecie oraz okolicznościową pogadankę. Przystąpiliśmy również do Powiatowego Konkursu Plastycznego dla uczniów szkół podstawowych powiatu nowotomyskiego „Bezpieczny internet”, organizowanego przez Komendę Powiatową Policji w Nowym Tomyślu.

Propagowanie wiedzy i utrwalenie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu oraz uświadomienie uczniom, zagrożeń płynących z sieci realizowane jest w naszej szkole przez cały rok i skierowane do całej społeczności szkolnej, w związku z powyższym, w miesiącu marcu, zaplanowaliśmy jeszcze w ramach obchodów DBI spotkanie dla rodziców z udziałem pedagoga i psychologa szkolnego oraz przedstawiciela Policji.

Wszystkie wypracowane materiały z tegorocznych działań zostały zaprezentowane na gazetkach szkolnych w salach lekcyjnych i w holu budynku szkolnego, w okolicznościowej gazetce szkolnej, mediach lokalnych oraz na stronie internetowej szkoły. Z radością możemy więc zakomunikować, że społeczność szkolna Szkoły Podstawowej w Opalenicy jest świadoma zagrożeń istniejących w Internecie i promuje bezpieczne zachowania w Sieci.

Koordynatorzy: Iwona Chojnacka, Monika Kotlarek, Anna Owsiańska

 

 

 

Share This
Skip to content