Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy (61) 44 77 415 kontakt@spopalenica.pl
Zaznacz stronę

Metody i techniki obrony przed agresją i presją rówieśników oraz reagowanie na krzywdę innych – to przewodni temat jaki zgłębiali uczniowie klas 4-7 podczas warsztatów profilaktycznych. Dostarczenie uczniom wiedzy o sposobach zapobiegania agresji, tworzeniu jasnych reguł zwalczania zachowań agresywnych, a także utrwalenie bycia wrażliwym na krzywdę innych stał się priorytetem w czasie spotkań z terapeutkami – paniami Agnieszką i Pauliną. Bez wątpienia jest to temat, o którym nieustannie warto rozmawiać. W klasach trzecich obie panie rozmawiały z dziećmi na temat uzależnień od telefonów, gier, mediów społecznościowych. Dzieci i młodzież mają kontakt z mediami cyfrowymi już od najmłodszych lat a ich nadużywanie i wydłużenie czasu spędzanego przed ekranem ma szkodliwy wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne dzieci.
W tym samym czasie najstarsi uczniowie spotkali się z paniami Anną i Joanną – policjantkami Wydziału Prewencji, które zapoznały ósmoklasistów z takimi zagadnieniami jak demoralizacja, przestępczość nieletnich, odpowiedzialność karna. Poruszono też ważny temat bezpieczeństwa w czasie ferii zimowych w tym bezpieczeństwa w sieci.

Share This
Skip to content