Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy (61) 44 77 415 kontakt@spopalenica.pl
Zaznacz stronę

W tym roku nasza szkoła przyłączyła się  do akcji „Sprzątanie świata”, której przyświeca hasło „Wszystkie śmieci są nasze ”.  Celem akcji jest edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Uczniowie otrzymali gumowe rękawice i worki na śmieci, a następnie wyruszyli, aby sprzątać okolice wokół szkoły, place zabaw i teren przy CKiB. Nadrzędnym celem akcji szkolnej było ukształtowanie postawy odpowiedzialności młodego pokolenia za obecny i przyszły stan środowiska naturalnego. Dzieci uczestniczyły w sprzątaniu z zaangażowaniem i z wielkim przejęciem.

Oprócz samego sprzątania wybranych terenów podjęte zostały działania edukacyjne.
W oddziałach przedszkolnych i klasach 1-3 przeprowadzono zabawy dydaktyczne mające na celu rozwijanie poczucia odpowiedzialności za otaczającą nas przyrodę. Przypomniano zasady dotyczące odpowiedniej segregacji odpadów oraz czym jest recykling. W klasach 0-3 przeprowadzono pogadanki na temat ekologii oraz segregacji odpadów. Uczniowie wykonali prace plastyczne o tematyce tegorocznego hasła „Wszystkie śmieci są nasze”. Starsi podopieczni wzięli udział w zajęciach poruszających kwestie związane z  ochroną środowiska, recyklingu oraz zasadą „zero waste”. Koordynatorzy akcji: Ewa Łysiak-Tupalska i Sylwia Raj-Marchocka  twierdzą, iż działania miały na celu pokazanie i  uświadomienie uczniom, że tylko zmiana nawyków w codziennym życiu, odpowiednia segregacja i umiejętne gospodarowanie odpadami, będzie miało wpływ na otaczającą nas przyrodę, przez co w pełni będziemy mogli korzystać z jej uroków.

Share This
Skip to content