Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy (61) 44 77 415 kontakt@spopalenica.pl
Zaznacz stronę

Złote Szkoły NBP to ogólnopolski program, którego istotą jest upowszechnianie wiedzy ekonomicznej w szkołach. Ideą programu jest przygotowanie młodzieży do bezpiecznego i swobodnego poruszania się w świecie finansów. Program również aktywizuje nauczycieli i uczniów do podejmowania zespołowych inicjatyw na rzecz swojej szkoły i najbliższego otoczenia przybliżających zagadnienia ekonomiczne w nowatorski i przystępny sposób. Do najważniejszych należy zorganizowanie debaty szkolnej z udziałem zaproszonych ekspertów.  Zespoły nazwane Drużynami Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej ubiegają się o tytuł „Złotej Szkoły NBP”, wykonując określone w programie zadania. Spośród wszystkich szkół z tytułem „Złota Szkoła NBP” są wybierane i nagradzane te, które będą autorami najlepiej zrealizowanych zadań.

Dnia 9 marca 2022 r. po raz pierwszy w naszej szkole, została zorganizowana debata szkolna z udziałem przedstawicieli klas siódmych i ósmych poświęcona tematowi „Bezpieczeństwo w finansach osobistych”.  W debacie uczestniczyli również goście: Dyrektor Oddziału PKO Banku Polskiego w Opalenicy Pan Michał Muszyński; Burmistrz Opalenicy  Pan Tomasz Szulc oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja i Władysława Niegolewskich w Opalenicy Pani Grażyna Szulc.  Nad właściwym przebiegiem debaty czuwali nauczyciele matematyki Pani Agnieszka Chodorowska oraz Pani Joanna Walkowiak.  Podczas spotkania poruszano bardzo istotne problemy z zakresu racjonalnego gospodarowania, oszczędzania, właściwego zabezpieczania finansów. Młodzież również pozyskała cenne informacje na temat planowania budżetu i czynników które mają na to wpływ oraz możliwości jakie stwarza Bank PKO BP dla młodego konsumenta. Po zakończeniu debaty uczestnicy zgodnie stwierdzili, że było to bardzo cenne doświadczenie.  Zaproszeni goście byli również mile zaskoczeni zakresem wiedzy  którą zaprezentowali nasi uczniowie w zakresie finansów i ekonomii.

W imieniu Drużyny Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej w Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja i Władysława Niegolewskich w Opalenicy koordynatorki panie Agnieszka Chodorowska i Joanna Walkowiak składają serdeczne podziękowania za aktywne uczestnictwo w debacie, a zaproszonym gościom za podzielenie się z młodzieżą  wiedzą z zakresu ekonomii.

Share This
Skip to content