Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy (61) 44 77 415 kontakt@spopalenica.pl
Zaznacz stronę

Uczniowie kl. 2d z wychowawczynią Ewa Łysiak- Tupalską zakończyli udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Piękna Nasza Polska Cała”. Autorem projektu jest Ludmiła Fabiszewska. Projekt wymagał realizacji 20 zadań, w tym 4 obowiązkowych oraz zadań wg własnego pomysłu. Realizację zrealizowanych zadań umieszczaliśmy na grupie na Facebooku, na stronie szkoły. Zadania wykonywały dzieci, a do części zadań włączali się rodzice. Przez okres 10 miesięcy realizacji Projektu włożyliśmy ogrom pracy i mnóstwo serca, w to, aby rzetelnie wykonać wszystkie postawione przed nami zadania. Jednak najważniejsze, że widać wśród dzieci efekty tej pracy, a to uskrzydla i daje motywację do dalszej pracy.
Zrealizowane zostały cele projektu takie jak: wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych u dzieci, poznanie historii państwa polskiego i symboli narodowych, uwrażliwianie na piękno, folklor i tradycje, poznanie zwyczajów i obrzędów ludowych z różnych regionów Polski i Kresów, a także wzmacnianie u dzieci poczucia radości i dumy z bycia Polakiem oraz integracja placówek edukacyjnych z Polski i Kresów.
Cały projekt sprawił wszystkim dużo radości i wiele nauczył. Dzięki projektowi współpraca z rodzicami zacieśniła się, zawsze można liczyć na ich wsparcie i pomoc, za co wszystkim zaangażowanym w projekt rodzicom dziękujemy.

Share This
Skip to content