Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy (61) 44 77 415 kontakt@spopalenica.pl
Zaznacz stronę

W ramach innowacji pedagogicznej” Oto moje miasto Opalenica, moja Gmina, Mój Powiat” uczniowie klasy 2d i 2e z wychowawczyniami zrealizowali kolejne działania. Tym razem naszym celem było poznanie sołectw w naszej Gminie.

Na terenie Gminy znajduje się 16 sołectw: Dakowy Mokre, Jastrzębniki, Kopanki, Kozłowo, Łagwy, Łęczyce, Niegolewo, Porażyn, Porażyn Dworzec, Rudniki, Sielinko, Terespotockie, Troszczyn, Urbanowo, Uścięcice, Wojnowice. Największa wsią są Wojnowice.  Rudniki są największą wsią w północnej części gminy, a Dakowy Mokre w części południowo-wschodniej. Na obszarach wiejskich dominują funkcje rolnicze i mieszkaniowe. Każda z wiosek charakteryzuje się wyjątkowością: odbywają się wystawy ogrodnicze, pełnią funkcje usługowe, przemysłowe oraz funkcje  turystyki i rekreacji.

Wykonując prace plastyczne nt sołectw w gminie czerpaliśmy materiały  znajdujące się na stronie Urzędu Miasta, Ech Opalenickich , z Internetu, gazety lokalnej.

Chcemy, aby dzieci podczas realizacji działań innowacyjnych zdobyły jak największą wiedzę o swoim najbliższym otoczeniu, by zajęcia te były poszerzeniem oferty działań edukacyjnych naszej szkoły oraz wpłynęły na integrację naszego środowiska lokalnego.

Share This
Skip to content