Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy (61) 44 77 415 kontakt@spopalenica.pl
Zaznacz stronę

Ważnym elementem szkolnego życia jest wszechstronny rozwój, a w szczególności rozwijanie kompetencji kluczowych, w tym nauka języków obcych. Nasi uczniowie współpracują z młodzieżą z Niemiec, biorą udział w warsztatach językowych oraz uczestniczą w międzynarodowych wycieczkach, nawiązując w ten sposób kontakty między szkołami, ćwicząc język angielski i niemiecki oraz poznając aspekty międzykulturowe. W ramach zajęć rozwijających kreatywność uczniowie pod opieką p. Mirosławy Ginter poznają język i osobliwości Rosji. Dyrektor szkoły p. Grażyna Szulc wraz z pomysłodawcą senatorem Rzeczpospolitej Polskiej p. Janem Filipem Libickim prowadzi starania w kierunku współpracy polsko- rosyjskiej. Dzięki temu uczniowie mieliby możliwość wymiany doświadczeń z uczniami w Kaliningradzie, powiększyłby się krąg zainteresowań naszych podopiecznych. Dzieci mogłyby poszerzyć wiedzę na temat kultury, tradycji wschodnich państw. Zwiększyłaby się motywacja do nauki języka rosyjskiego, a przede wszystkich uaktywniłby się proces komunikacji językowej.
Aby urzeczywistnić te plany dnia 13.12.19 r. w murach naszej szkoły gościliśmy senatora Rzeczpospolitej Polskiej p. Jana Filipa Libickiego i konsula Generalnego Federacji Rosyjskiej w Poznaniu p. Ivana Kosonogova. W spotkaniu również brali udział: burmistrz miasta p. Tomasz Szulc, dyrektor Zespołu Szkół w Opalenicy p. Irena Nawrocka, dyrektor naszej placówki p. Grażyna Szulc i wicedyrektor p. Agnieszka Bręk- Świtalska. Uczestnicy, dzięki rosyjskiemu konsulowi chcieliby nawiązać owocną współpracę między szkołami z Opalenicy a szkołą w Kaliningradzie. Projekt tej inicjatywy zakładałby poznawanie Polski i Rosji, warsztaty, dyskusje, wyjazdy, spędzanie czasu i naukę języków.
Wspólnie spędzony czas był okazją do wymiany doświadczeń, poznania historii Rosji i Polski, zwiedzania szkoły, poznania uczniów, nauczycieli, a przede wszystkim do podjęcia nowych wyzwań i działań poszerzających kompetencje językowe uczniów Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi.

 

Share This
Skip to content