Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy (61) 44 77 415 kontakt@spopalenica.pl
Zaznacz stronę

16 listopada obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Tolerancji. Dzień ten stał się okazją do refleksji nad własną postawą w odniesieniu do innych osób w szczególności kolegów i koleżanek. Święto to ustanowione zostało przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 12 grudnia 1995 r. z inicjatywy UNESCO.
W tym dniu uczniowie wraz z wychowawcami przygotowywali parasole tolerancji, lapbooki oraz kartonowe cegiełki, z których w szkolnym korytarzu powstała symboliczna wieża tolerancji. Wykonane prace podkreślają jak ważna jest tolerancja, jak ją rozumieć i jakie ma ona znaczenie we współczesnym świecie.
Mamy nadzieję, że wszystkie działania, które w tym czasie towarzyszyły uczniom, pogłębiły ich wiedzę na temat tolerancji, stały się refleksją nad postawami wobec innych osób zgodnie z zasadą „każdy inny – wszyscy równi”.

Share This
Skip to content