mmWzorem lat ubiegłych uczniowie naszej szkoły przystępują do konkursów matematycznych. Jest to jeden ze sposobów podnoszenia matematycznych umiejętności uczniów. Przygotowanie do tych konkursów i obiektywna ocena na tle innych szkół w Polsce pozwala poznać poziom wiedzy uczniów oraz wyłonić talenty matematyczne.

Share This
Skip to content