Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy (61) 44 77 415 kontakt@spopalenica.pl
Zaznacz stronę

IMG_1022Bezpieczeństwo i zdrowie dziecka to podstawowe zadanie naszej szkoły, w której od połowy września odbywają się spotkania z policjantami dotyczące szeroko pojętego bezpieczeństwa. Małe doświadczenie życiowe, niewielki zasób wypróbowanych technik radzenia sobie z problemami oraz niewykształcone zachowania w trudnych, niecodziennych sytuacjach powodują, że dzieci pozostają bardzo często w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia i są bezradne wobec rodzących się problemów. Wychodząc naprzeciw staramy się uczyć jak unikać niebezpiecznych sytuacji i jak z nich wybrnąć, kiedy już zaistnieją oraz kształtować umiejętność mówienia “nie”. W związku z podjętą tematyką odbyły się spotkania. W pierwszej kolejności w klasach pierwszych, które prowadził sierżant sztabowy p. Maciej Ludwikowski. Dotyczyły one przede wszystkim przestrzegania zasad bezpieczeństwa w trakcie przejścia i przejazdu do szkoły i do domu. Swoją tematyką obejmowały także zasady zachowania się w szkole i podczas podróży. Następnie zostały przeprowadzone pogadanki instruktażowe w klasach IV, V i VI przez sierżanta sztabowego p. Kamila Michalaka, których tematem przewodnim były substancje zakazane oraz przemoc Internetowa. Ponadto uczniowie klas VI mieli także możliwość obejrzenia filmu ukazującego skutki zażywania nieodpowiednich substancji. Obecnie przeprowadzane są spotkania w klasach II i III obejmujące tematykę zasady bezpieczeństwa na drodze i w domu oraz naukę przyjmowania postawy ograniczonego zaufania wobec osób nieznajomych. Prowadzone pogadanki przygotowują uczniów do życia we współczesnym otoczeniu społeczno-technicznym, uczą dzieci bezpiecznych zachowań i wykształcają w nich umiejętność unikania sytuacji stawania się ofiarą przestępstwa. Dodatkowo kształtują umiejętność proszenia o pomoc w chwili zagrożenia.

Katarzyna Kurek-Brzyk

Share This
Skip to content