Rada Rodziców

Przewodniczący
Agnieszka Dymarczyk – Szwajorek

Zastępca przewodniczącego
Lucyna Kędzierska

Skarbnik
Izabela Wierzbińska

Sekretarz

Komisja Rewizyjna
Patryk Jakubowski
Alicja Rok

Członkowie
Agnieszka Antkowiak
Iwona Luftmann
Grzegorz Skorliński
Anna Matulewicz – Wójcik
Karolina Karłowska
Monika Pawłowska
Michał Zbierski
Małgorzata Poszwald

Dane

E-mail: radarodzicow(at)spopalenica.pl

Rachunek Rady Rodziców 97 1020 4144 0000 6102 0158 1768
PKO BP SA
Oddział 1 w Opalenicy

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2017/2018 wynosi 40 zł. W przypadku rodzin wielodzietnych składka za drugie i każde kolejne dziecko wynosi 50%.

Od każdej wpłaconej przez klasę sumy odliczamy 20%, które pozostaje w klasie do jej dyspozycji.

Władze szkoły

Dyrektor – Grażyna Szulc
Wicedyrektor – Dorota Kaczmarek
Wicedyrektor – Agnieszka Bręk – Świtalska
Wicedyrektor – Sebastian Szaferski

Rada rodziców
Przewodniczący – Agnieszka Dymarczyk – Szwajorek
Zastępca przewodniczącego – Lucyna Kędzierska
Skarbnik – Izabela Wierzbińska

Dane teleadresowe

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy
ul. Poznańska 37,
64-330 Opalenica

Kontakt e-mail

Sekretariat
kontakt(at)spopalenica.pl

Rada Rodziców
radarodzicow(at)spopalenica.pl

Problemy techniczne
pomoc(at)spopalenica.pl

Share This