Rada Rodziców

Przewodniczący
Michał Zbierski

Zastępca przewodniczącego
Lucyna Kędzierska

Skarbnik
Izabela Wierzbińska

Sekretarz
Agnieszka Dymarczyk

Komisja Rewizyjna
Lucyna Dyderska
Patryk Jakubowski
Alicja Rok

Członkowie
Agnieszka Antkowiak
Iwona Luftmann
Grzegorz Skorliński
Anna Matulewicz – Wójcik
Karolina Karłowska
Monika Pawłowska

Dane

E-mail: radarodzicow(at)spopalenica.pl

Rachunek Rady Rodziców 97 1020 4144 0000 6102 0158 1768
PKO BP SA
Oddział 1 w Opalenicy

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2017/2018 wynosi 40 zł. W przypadku rodzin wielodzietnych składka za drugie i każde kolejne dziecko wynosi 50%.

Od każdej wpłaconej przez klasę sumy odliczamy 20%, które pozostaje w klasie do jej dyspozycji.

Władze szkoły

Dyrektor – Grażyna Szulc
Wicedyrektor – Dorota Kaczmarek
Wicedyrektor – Agnieszka Bręk – Świtalska
Wicedyrektor – Sebastian Szaferski

Rada rodziców
Przewodniczący – Michał Zbierski
Zastępca przewodniczącego – Lucyna Kędzierska
Skarbnik – Izabela Wierzbińska

Dane teleadresowe

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy
ul. Poznańska 37,
64-330 Opalenica

Kontakt e-mail

Sekretariat
kontakt(at)spopalenica.pl

Rada Rodziców
radarodzicow(at)spopalenica.pl

Problemy techniczne
pomoc(at)spopalenica.pl

Share This