Rada Rodziców

W dniu 26.09.2016r. odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Opalenicy.
Został wybrany nowy skład Prezydium Rady Rodziców:

Przewodniczący

Michał Zbierski

Zastępca przewodniczącego

Lucyna Kędzierska

Skarbnik

Izabela Wierzbińska

Sekretarz

Agnieszka Dymarczyk

Komisja Rewizyjna

Lucyna Dyderska

Patryk Jakubowski

Alicja Rok

Członkowie

Marzena Kolasińska

Kamila Kryś


 Rachunek Rady Rodziców 97 1020 4144 0000 6102 0158 1768

PKO BP SA

Oddział 1 w Opalenicy

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2016/2017 wynosi 40 zł. W przypadku rodzin wielodzietnych składka za drugie i każde kolejne dziecko wynosi 50%.

Od każdej wpłaconej przez klasę sumy odliczamy 20%, które pozostaje w klasie do jej dyspozycji.

Dodaj komentarz