W czwartek , 30 listopada 2017 r. pierwszoklasiści uczestniczyli  w  bardzo ważnej i wyjątkowej uroczystości pasowania na uczniów naszej szkoły, która odbyła się w hali  Ośrodka Sportu i Rekreacji. Podczas spotkania uczniowie klas pierwszych przedstawili krótki, wesoły program artystyczny. Zaraz potem złożyli ślubowanie na sztandar szkoły w obecności pani dyrektor Bernadety  Maciejewskiej, która następnie pasowała dzieci ogromnym piórem. Do zebranych dzieci i rodziców przemówił pan burmistrz Tomasz  Szulc. Nowi uczniowie zostali obdarowani dyplomami i  książkami  ufundowanymi przez Radę Rodziców działającą przy naszej szkole, a którą w tym dniu reprezentowała pani Kamila Kryś. Wśród gości zasiadła także pani Katarzyna Cecuła – przewodnicząca Komisji Oświaty. Ten wyjątkowy dzień na pewno na długo pozostanie we wspomnieniach dzieci i rodziców.

Share This