Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy (61) 44 77 415 kontakt@spopalenica.pl
Zaznacz stronę

W roku szkolnym 2022/2023 w ramach zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w naszej szkole, zaproponowałyśmy dzieciom z klas 0-4 oraz uczniom z niepełnosprawnościami uczestnictwo w innowacji pedagogicznej „Sens-owna ręka”.
Głównym celem tej innowacji jest wsparcie rozwoju sensomotorycznego, poznawczego i emocjonalno-społecznego naszych uczniów oraz przeciwdziałanie negatywnym skutkom ciągłego korzystania z telefonów, smartfonów, laptopów.
W naszej pracy gabinetowej uwzględniałyśmy, między innymi, działania skierowane na rozwój motoryki małej i dużej, na zabawy manipulacyjne, ćwiczenia grafomotoryczne, na usprawnianie precyzyjnych ruchów dłoni i palców, współpracę oko-ręka, a także umiejętności poprawnego chwytu i planowania ruchu.
Zajęcia proponowane przez nas w ramach tejże innowacji są alternatywą dla spędzania czasu wolnego z telefonem w dłoni.

Ciekawostka!
O tym, że ręka to wysoce wyspecjalizowany narząd, świadczy również fakt, że obszar kory mózgowej odpowiedzialnej za ruch całej kończyny górnej, a w szczególności dłoni, kciuka i palców zajmuje zdumiewająco dużą powierzchnię w stosunku do pozostałych obszarów kory, odpowiadających za ruchy innych części ciała. To wskazuje dobitnie na ogromne znaczenie funkcjonalne ręki w naszym życiu. (źródło: Atlas neuroanatomii i neurofizjologii Nettera)

Share This
Skip to content