Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy (61) 44 77 415 kontakt@spopalenica.pl
Zaznacz stronę

Umysł dziecka jest jak czysta karta. Im wcześniej zaczniemy zapisywać ją wiedzą i umiejętnościami, tym lepszy start dziecka w dorosłe życie. Zdaniem ekspertów już czteroletnie dziecko jest w stanie odróżnić pieniądze od pozostałych przedmiotów oraz zaczyna rozumieć ich funkcje. Nowoczesne, internetowe, własne konto bankowe, z którego może korzystać pod nadzorem osoby dorosłej, pozwala dziecku rozwijać i utrwalać dobre nawyki systematyczności, oszczędzania i racjonalnego gospodarowania własnymi środkami.

Największym, najstarszym (85 lat!) i jednocześnie najnowocześniejszym programem wspierającym edukację ekonomiczną dzieci są obecnie Szkolne Kasy Oszczędności. Wielu Polaków z sentymentem wspomina książeczki SKO i świnki-skarbonki, ale te w 2012 roku odeszły na drugi plan. Zrewitalizowane przez PKO Bank Polski SKO – oparte na indywidualnych, internetowych rachunkach uczniów – stały się synonimem nowoczesnej edukacji dla dzieci w wieku szkolnym. Obecnie w programie uczestniczy co trzecia szkoła podstawowa w kraju, a uczniowie lokują środki na swoich atrakcyjnie oprocentowanych kontach SKO.

Korzyści dla ucznia

Dzięki programowi już dziecko w wieku szkolnym jest w stanie korzystać z konta oraz z bankowości elektronicznej poprzez specjalnie stworzony, bezpieczny, animowany serwis internetowy SKO. Jest on sztandarowym i najlepiej rozpoznawalnym elementem rewitalizacji Szkolnych Kas Oszczędności PKO Banku Polskiego. Serwis ten to nowoczesne narzędzie praktycznej edukacji finansowej dostosowane do wieku i gustu dziecka. Umożliwia m.in. planowanie oszczędzania czy zakładanie wirtualnych skarbonek, do których można zbierać środki z przeznaczeniem na różne cele.

Dzięki Opiekunom SKO, czyli nauczycielom prowadzącym program w szkołach, najmłodsi uczą się także pracy w grupie i poznają zasady przedsiębiorczości w praktyce. Doświadczenie pokazuje, że działalność w ramach programu SKO potrafi integrować społeczność, a osiągnięcia związane z podjętymi aktywnościami dają powody do dumy całej społeczności szkolnej.

Dzieci, dysponując swoimi pieniędzmi, czują się bardziej dorosłe, a więc i bardziej odpowiedzialne. Zaczynają widzieć potrzebę oszczędzania i zyskują więcej szacunku do pieniędzy. Z kolei akcje podejmowane w szkołach w ramach SKO, takie jak zbiórki elektrośmieci, kiermasze i loterie, budują w młodych ludziach zaradność i pomysłowość, uczą przedsiębiorczości i mechanizmów działania rynku.

Korzyści dla szkoły

Mocną stroną programu jest walor edukacyjny, na który składają się m.in. bezpłatne, gotowe scenariusze lekcji dla nauczycieli, objęte patronatem MEN. Szkoły przystępujące do programu otrzymują materiały dydaktyczne w formie książkowej. Bank udostępnia je również w formie elektronicznej na stronie pkobp.pl/sko.Uczniowie, ich rodzice i nauczyciele zyskują także publikacje edukacyjne, a tym samym wiedzę z zakresu przedsiębiorczości, ekologii, zasad zdrowego odżywiania i niemarnowania żywności oraz cyberbezpieczeństwa, a wszystko to zgodnie z ideą SKO – oszczędzaniem.

Od momentu rewitalizacji i wprowadzenia programu SKO do internetu, stale dodajemy do niego nowe elementy i dbamy o to, aby odpowiadał realiom dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Pokazujemy, że tradycja i innowacyjność mogą się łączyć.
Szkoły, które przystępują do SKO, otrzymują także możliwość promocji swoich działań za pośrednictwem internetu, korzystając z platformy SzkolneBlogi.pl udostępnionej przez bank. Tworząc tam swego rodzaju elektroniczną kronikę, mogą pochwalić się swoimi aktywnościami w ramach SKO, a także kształtować wizerunek nowoczesnej placówki oświatowej, daleko wykraczającej poza minimum programowe.

Konkursy z atrakcyjnymi nagrodami

PKO Bank Polski wspiera edukację uczestników programu SKO, m.in. poprzez organizację konkursów adresowanych do szkół, uczniów i nauczycieli – Opiekunów SKO. Atrakcyjne nagrody czekają także na twórców najciekawszych autorskich blogów na platformie SzkolneBlogi.pl.

SKO laureatem prestiżowych nagród

Szkolne Kasy Oszczędności od 85 lat cieszą się prestiżem i renomą wśród uczniów, rodziców, nauczycieli oraz organizacji i instytucji wspierających rozwój oświaty i kultury, a także liderów opinii. Wyrazem tego są liczne nagrody i wyróżnienia przyznawane PKO Bankowi Polskiemu za prowadzenie i rozwój programu edukacyjnego SKO. W 2016 roku SKO PKO Banku Polskiego znalazły się w gronie sześciu najlepszych inicjatyw z całego świata nagrodzonych w kategorii Child & Youth Friendly Banking Award w konkursie organizowanym przez Child and Youth Finance International „The Global Inclusion Awards”.

Share This
Skip to content