Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy (61) 44 77 415 kontakt@spopalenica.pl
Zaznacz stronę

W dniach 04 – 08 października uczniowie uczęszczający do świetlicy realizowali temat „Troszczymy się o środowisko”. Celem zajęć było pobudzenie uczniów do aktywnego działania i stopniowej zmiany swoich nawyków na bardziej sprzyjające środowisku. Uczniowie na początku zajęć odpowiadali, czym ich zdaniem są śmieci. Następnie zapoznali się z plakatem pt.: „To wszystko odpady, ale dzięki segregacji stają się przydatne”. Wychowawcy omówili kolory poszczególnych pojemników oraz przypisane do nich kategorie odpadów. Natomiast zadaniem uczniów było przygotowanie planszy informacyjnej pt.: Ile czasu rozkładają się
w przyrodzie różne rodzaje śmieci? Uczniowie dowiedzieli się również, że wiele odpadów można wykorzystać ponownie lub poddać procesowi recyklingu, aby wytworzyć z nich coś nowego. Ogromną radość sprawiło uczniom tworzenie prac plastycznych przedstawiających drzewa z racji zbliżającego się Dnia Drzewa. Na zakończenie zajęć dzieci prezentowały efekty swojej pracy na forum grupy świetlicowej. Wszyscy bawiliśmy się doskonale!

Share This
Skip to content