Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy (61) 44 77 415 kontakt@spopalenica.pl
Zaznacz stronę

W naszej szkole zakończył się egzamin ósmoklasisty, który przeprowadzony został z zachowaniem reżimu bezpieczeństwa przez trzy kolejne dni:
– pierwszego dnia- egzamin z języka polskiego, (25.05.2021), który trwał 120 minut;/a dla uczniów z zaleceniami PPP do 180 minut,
– drugiego dnia – egzamin z matematyki, (26.05.2021r.), który trwał 100 minut;/ a dla uczniów z zaleceniami do 150 minut,
– trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego (j. angielskiego, j. niemieckiego), (27.05.2021r.), z których każdy trwał po 90 minut. / a dla uczniów z zaleceniami do 135 minut.
W naszej placówce z zadaniami egzaminacyjnymi zmierzyło się 117 uczniów. Arkusze egzaminacyjne trafiły ze szkoły do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, która przekaże je egzaminatorom do oceny. Po sprawdzeniu wszystkich arkuszy CKE z polskiego, matematyki i języka obcego, ósmoklasiści poznają wyniki egzaminu 2021. Jak podaje Centralna Komisja Egzaminacyjna, uczniowie otrzymają wyniki egzaminu ósmoklasisty 2 lipca 2021 roku. Tego samego dnia zostaną również ogłoszone ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty 2021. Następnie, 9 lipca 2021 roku, absolwenci otrzymają zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, które będą do odbioru w sekretariacie szkoły przy ul. Poznańskiej.
Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2021 mają dla wielu uczniów bardzo duże znaczenie – są bowiem brane pod uwagę przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Aby dostać się do wymarzonej szkoły trzeba jednak nie tylko uzyskać dobry wynik z egzaminu ósmoklasisty, ale także dopełnić wszelkich formalności.
Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych 2021:
• 17 maja 2021 r. – 21 czerwca 2021r. – składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami
• 25 czerwca 2021 r. – 14 lipca 2021r. – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
• 22 lipca 2021r. – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
• 2 sierpnia 2021r. – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,
• 23 lipca 2021r. – 30 lipca 2021r. – w przypadku kandydatów zakwalifikowanych składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

Trzymamy przysłowiowe kciuki 🙂
Dyrekcja, Nauczyciele i Pracownicy Szkoły

Share This
Skip to content