Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy (61) 44 77 415 kontakt@spopalenica.pl
Zaznacz stronę

Jednym z elementarnych działań każdej szkoły jest możliwość potwierdzania kompetencji, które zdobyliśmy poprzez wiedzę, umiejętności dodatkowe. W całym procesie nauczania oprócz zdobywania wiedzy ważne jest przede wszystkim praktyczne jej zastosowanie. W tym roku Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. i Wł. Niegolewskich przystąpiła do konkursu: “Przedsiębiorcza szkoła – przedsiębiorczy uczeń” organizowanego przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. Konkurs ten trwał od 17 września 2020 r. do 15 lutego 2021 r. i zakładał wykonanie ośmiu zadań przewidzianych w regulaminie konkursu. Zadania dotyczyły: przeprowadzenia loterii fantowej z udziałem rzeczy z recyklingu, rękodzieł, zabawek; kształtowaniu postawy otwartości na potrzeby innych; racjonalnego gospodarowania; planowania dalszej edukacji młodzieży; propagowaniu przedsiębiorczej postawy wśród uczniów; przygotowaniu prac plastycznych lub technicznych na dowolnie wybrany temat wykorzystując surowce naturalne; mały wolontariat oraz zaliczenie z pozytywnym wynikiem kursu przez szkolnego koordynatora. W naszej szkole szkolnym koordynatorem była Pani Joanna Walkowiak- która ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs z zakresu przedsiębiorczości. Każde z zadań było opisywane, dokumentowane i przesyłane cyklicznie do oceny przez komisję konkursową. Zadania te oceniane były w skali od 1 do 10, a warunkiem do otrzymania tytułu i dyplomu “Przedsiębiorcza szkoła – przedsiębiorczy uczeń” było uzyskanie co najmniej 80 punktów za cztery spośród ośmiu zadań. Zarówno uczniowie jak i nauczyciele– jak w każdym roku- i w tym również pokazali, że Szkoła Podstawowa w Opalenicy realizuje proces edukacji w szerszym znaczeniu. Wszystkie zadania zostały zrealizowane i ocenione na 10 punktów. W związku z powyższym miło nam zakomunikować, że dnia 15 lutego 2021 roku Szkoła Podstawowa w Opalenicy zdobyła certyfikat i tytuł w Ogólnopolskim konkursie Przedsiębiorcza szkoła – przedsiębiorczy uczeń. Wszystkim nauczycielom, uczniom, rodzicom oraz Dyrekcji składamy gratulacje i podziękowania za współpracę w osiągnięciu tak wysokiego poziomu zrealizowanych działań. Mamy nadzieję, że uczestnictwo w konkursie w tym roku zapoczątkowało tradycję i na trwałe wpiszę się w historię całej społeczności lokalnej Opalenicy.

 

 

Share This
Skip to content