Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy (61) 44 77 415 kontakt@spopalenica.pl
Zaznacz stronę

Uczniowie klasy 2d z wychowawczynią Ewą Łysiak- Tupalską przystąpiły do Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Piękna Nasza Polska Cała”. Projekt ma na celu kształtowanie postaw patriotycznych, uwrażliwianie na piękno folkloru i tradycji Polski, a także kształtowanie tożsamości narodowej dzieci. Projekt trwa do maja 2021. Klasa musi zrealizować minimum 20 zadań, w tym 4 obowiązkowe. Uczniowie klasy 2 d zorganizowali min.: kącik patriotyczny, zasadzili tuje, wykonali Herb Opalenicy, laurkę dla swojego miasta. Wykonali jeszcze zadania „W starym kinie” i „Zabawy i zabawki dzieci świata”.
Działania projektowe to okazja, by pobudzić wśród najmłodszych poczucie tożsamości narodowej i regionalnej oraz dumy z bycia Polakiem.

Share This
Skip to content