Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy (61) 44 77 415 kontakt@spopalenica.pl
Zaznacz stronę

Dnia 29 listopada w hali OSiR odbyło się bardzo ważne wydarzenie – pasowanie pierwszoklasistów na Ucznia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy. Zaproszenie na tak ważną uroczystość przyjęli burmistrz Tomasz Szulc, dyrektor CUW Mateusz Skrobała, zastępca przewodniczącego Rady Rodziców Grzegorz Skorliński oraz przedstawiciele opalenickiego Oddziału PKO Jolanta Ziętek oraz Ewa Bartkowiak . Miłym akcentem okazała się maskotka Żyrafka Lokatka. Zanim nastąpił moment pasowania pani dyrektor Grażyna Szulc skierowała kilka słów do wszystkich dzieci oraz ich rodziców. Później po krótkim wystąpieniu starszej koleżanki z Samorządu Uczniowskiego, pierwszoklasiści zaprezentowali swoje umiejętności dając dowód gotowości szkolnej. Odświętnie ubrani i przejęci wspaniale recytowali wiersze i śpiewali piosenki. Po „zdaniu egzaminu pierwszoklasisty” przed pocztem sztandarowym, w podniosłej atmosferze, ślubowali być dobrymi uczniami i Polakami, przyjaciółmi zwierząt i roślin, a swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po uroczystym przyrzeczeniu pani dyrektor Grażyna Szulc dokonała symbolicznego pasowania na ucznia dotykając piórem ramienia każdego ucznia. Dzieci otrzymały gratulacje od dyrekcji oraz zaproszonych gości a także dyplomy i tarcze szkoły. Od tej chwili zostały pełnoprawnymi uczniami Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja i Władysława Niegolewskich w Opalenicy. Z pewnością to niezwykłe wydarzenie wzbudziło wiele emocji wśród uczniów, rodziców i nauczycieli.

Share This
Skip to content