Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy (61) 44 77 415 kontakt@spopalenica.pl
Zaznacz stronę

PROJEKT EDUKACYJNY DOTYCZĄCY PROWADZENIA SZKOLNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI “SKO”

“P PRZEDSIĘBIORCZY   ; KREATYWNY ; ODPOWIEDZIALNY
“PKO”

“Dziecko nie może myśleć – jak dorosły – , ale może dziecięco zastanawiać się nad poważnymi zagadnieniami dorosłych….J. Korczak 

Przedsiębiorczość, kreatywność i  odpowiedzialność to współcześnie bardzo pożądane cechy inteligentnego człowieka. Zatem warto zastanowić się, jakich umiejętności brakuje uczniom. W jakim kierunku powinna rozwijać się współpraca i na jakich “fundamentach” powinni budować swoją niezależność.

Projekt P – przedsiębiorczość; K – kreatywność; O – odpowiedzialność – PKO”
skierowany jest do dzieci w wieku od 5 do 13 roku życia. Perwsza grupa to : najmłodsi – oddziały klas 1-3, które w ramach działań edukacyjnych bedą miały okazję poznać zasady dotyczące oszczędności,  obsługiwania kont bankowych, czy też włąściwego gospodarowania zasobami np. w kwestii  odżywiania. Druga grupa: to uczniowie klas 4-6, zajęcia bedą miały charakter doraźny i długotrwały. Zakres będzie dotyczył historii pieniądza, zasad gospodarowania, umiejętności zarządzania oszczędnościami oraz związana z tym zakresem odpowiedzialność.

Głównym założeniem projektu jest wykorzystanie wiedzy matematycznej w praktyce przy ścisłej współpracy z jednym z oddziałów PKO.

Zaproponowane działania mają być inspiracją zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, by w ramach wzajemnej współpracy uczyć się zasad dobrego gospodarowania.

Szkoła Podstawowa w Opalenicy to miejsce, w którym Państwa dzieci nie tylko zdobędą wiedzę z danych przedmiotów, ale także zaznajomią się z praktycznymi umiejętnościami przydatnymi na co dzień. Dlatego też warto podkreślić, że dzięki uczestnictwu w projekcie uczniowie:

  • opanują w praktyce zasady efektywnego oszczędzania w ramach inicjatywy SKO oraz stosowania narzędzi racjonalngo gospodarowania;
  • nauczą się pozytywnego nastawienia do nauki i świata;
  • wzmocnią poczucie własnej wartości i kompetencji;
  • pomogą w zbudowaniu własnego optymizmu poznawczego;
  • wykorzystają wiedzę i intuicję matematyczną;
  • rozwiną zinteresowania nukowe związane z finansami, przedsiębiorczością;
  • nauczą się zasad dobrej współpracy opartej na poszanowaniu wiedzy i umiejętności osób dorosłych.

W ramach tej inicjatywy, to Państwa dzieci mają szansę na udział w  konkursie SKO dla szkół i nauczycieli i zdobycie wartościowych nagród.

W Etapie Regionalnym: wysokość nagród wynosi brutto:
1) nagroda I stopnia: 3 000 zł (trzy tysiące złotych),
2) nagroda II stopnia:2 000 zł (dwa tysiące złotych),
3) nagroda III stopnia: 1 000 zł (jeden tysiąc złotych).

W Etapie Krajowym zostaną przyznane trzy nagrody za zajęcie miejsc od I do III.
Wysokość nagród w Etapie Krajowym brutto za zajęcie:
1) I miejsca – wynosi 20 000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych),
2) II miejsca – wynosi 15 000 zł (piętnaście tysięcy złotych),
3) III miejsca – wynosi 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych).

Jedenaście  szkół, które zdobędą I miejsce w Etapie Regionalnym, bierze udział w głosowaniu Internautów, na zasadach stanowiących osobny dokument.
Po głosowaniu Internautów przyznana zostanie jedna Nagroda Internautów.  Wysokość Nagrody Internautów jest równa brutto 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych).
Do tej pory  aktywnie w SKO uczestniczy 64 uczniów naszej szkoły. Bardzo dziękujemy za zaangażowanie i zapraszamy pozostałych do wzięcia udziału w projekcie.
Wszelkie dodatkowe informacje znajdziecie Państwo na stronie PKO BP w zakładce “Dla dzieci”-” Szkolne Kasy Oszczędności” oraz u opiekunów szkolneko SKO.

Share This
Skip to content