Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy (61) 44 77 415 kontakt@spopalenica.pl
Zaznacz stronę

Uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2019/20 w Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy odbyła się 02 września 2019r.
Inaugurację poprzedziły dwie Msze św. odprawione w kościele pod wezwaniem św. Mateusza w intencji uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły i rodziców. W ramach uroczystości odbyły się apele przy ul. Poznańskiej dla klas IV-VIII i Farnej dla oddziałów 0-III. W oficjalnych wystąpieniach dyrektor szkoły Grażyna Szulc odniosła się do aktualnych zmian w oświacie i naszej szkole, złożyła okolicznościowe życzenia uczniom, nauczycielom, pracownikom i rodzicom. Ponadto szczególne słowa skierowała do uczniów klas VIII, bowiem przed nimi ostatni w tej szkole rok wytężonej pracy, wielu zadań i osiągnięcie najwyższych wyników w nauce i na egzaminie ósmoklasisty. Najradośniej zostali powitani najmłodsi z oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych. Nie zabrakło również ciepłych słów skierowanych do całej społeczności szkolnej przez przewodniczą Rady Rodziców p. Agnieszkę Dymarczyk – Szwajorek.
Po części oficjalnej uczniowie z radością udali się na spotkania w salach z wychowawcami.
Poniżej fotogaleria.

Share This
Skip to content