Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy (61) 44 77 415 kontakt@spopalenica.pl
Zaznacz stronę

W ubiegłym roku szkolnym od listopada 2017 r. do maja 2018 r. nasza szkoła uczestniczyła w projekcie „Szkoła młodych patriotów” organizowanym przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. Uwieńczeniem tego wielomiesięcznego wysiłku uczniów i nauczycieli było zdobycie certyfikatu potwierdzającego wykonanie wyznaczonych ośmiu zadań. Aby je zaliczyć, należało uzyskać ocenę na poziomie co najmniej 70 %. Nam udało się to na 100% ! Całością działań jako koordynator szkolny kierowała nauczycielka języka polskiego i historii- Hanna Gmerek.
W kwietniu 2018 r. uczniowie klasy 7a pod opieką nauczycielki języka polskiego Agnieszki Bręk- Świtalskiej oraz klasy 6a pod kierunkiem Marioli Borowiak uczestniczyli w cyklu lekcji poświęconych patriotyzmowi we współczesnym świecie w formie konwersatoriów pt. „Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie patriotą”. Uczniowie dyskutowali o patriotyzmie lokalnym, o postawie patriotycznej we współczesnym świecie, o czynnikach wpływających na kształtowanie się postaw patriotycznych. Grupy przygotowały prezentacje i plansze potwierdzające słuszność argumentów.
Uczniowie klas szóstych i siódmych na zajęciach plastyki pod kierunkiem Małgorzaty Koszuty i Moniki Garczarek przygotowali plakaty „100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości”. Najciekawsze znalazły się na wystawie w holu szkoły. Ponadto stanowiły one także element dekoracji podczas Konkursu Poezji i Pieśni Patriotycznych..
W zadaniu przeprowadzenie sondażu wśród uczniów, nauczycieli, mieszkańców miejscowości na temat postaw patriotycznych oraz roli patriotyzmu lokalnego wzięli udział uczniowie klas 5c i 6c wspierani przez Hannę Gmerek. Realizowali je w kwietniu i pierwszej połowie maja 2018 r. Swoje działania dokumentowali w postaci pisemnych ankiet, nagrań i fotografii.
Pasjonaci historii z klas 4-7 przygotowywani przez nauczycieli historii: Hannę Gmerek, Monikę Garczarek i Krzysztofa Rybarczyka 24 kwietnia 2018 r. mieli możliwość wykazania się swoja wiedzą podczas ogólnoszkolnego konkursu wiedzy pt. „Historia Polski a patriotyzm”. Jego koordynatorami byli Monika Garczarek i Krzysztof Rybarczyk. Komisja konkursowa po sprawdzeniu prac wyłoniła zwycięzców na poszczególnych poziomach.
Z inicjatywy Hanny Gmerek i nauczyciela muzyki- Mateusza Hojana w sali widowiskowej Przedszkola nr 2 w Opalenicy odbył się ogólnoszkolny Konkurs Poezji i Pieśni Patriotycznych „Z pieśnią i słowem ku wolności”. Zadanie to realizowali uczniowie klas 4-7 od początku kwietnia do 18 maja 2018 r. Zmagania odbywały się w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 4-5 i klasy 6-7. Widzowie za pomocą kuponów zagłosowali na swoich faworytów.
Kolejnego zadani podęli się uczniowie klasy 4d, którzy pod opieką nauczycielki języka polskiego Katarzyny Tomaszewskiej przygotowali Kodeks Postaw Patriotycznych.
Motyw „małe ojczyzny w literaturze” – przygotowanie prac pisemnych to ostatnie projektowe zdanie, w które zaangażowali się uczniowie klas 6a i 6b pod kierunkiem nauczycielek języka polskiego: Marioli Borowiak i Mirosławy Ginter.
Wiele zadań, liczni uczniowie biorący w nich udział oraz czuwający nad ich realizacją nauczyciele. Opłaciło się. Zdobyliśmy certyfikat. Jesteśmy SZKOŁĄ MŁODYCH PATRIOTÓW!

Hanna Gmerek

Share This
Skip to content