Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy (61) 44 77 415 kontakt@spopalenica.pl
Zaznacz stronę

03 września 2018 roku uczniowie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja i Władysława Niegolewskich w Opalenicy uroczyście pożegnali wakacje i przywitali na apelach nowy rok szkolny 2018/2019.
Klasy II a ,d, IV b, f, g, h, V – VIII o godzinie 8.00 na boisku szkolnym przy ul. Poznańskiej.
Natomiast klasy 0, I, II b, c, e, f, III, IV c, d, e zainaugurowały rok szkolny o godzinie 10.00 na boisku szkolnym przy ul. Farnej. W tych miejscach zebrali się uczniowie wraz z rodzicami, dziadkami, dyrekcja, nauczyciele i pracownicy tych placówek oświatowych. Nowa dyrektor pani Grażyna Szulc powitała wszystkich zebranych i zachęciła uczniów, aby korzystając z wszelkich możliwości stwarzanych w szkole, rozwijali swe umiejętności, pasje, talenty. Szczególne słowa skierowała do uczniów z ósmej klasy. Bowiem przed nimi ostatni w tej szkole rok wytężonej pracy, wielu zadań , a w szczególności osiągnięcie jak najwyższych wyników w nauce i na egzaminie ósmoklasisty. Ponadto pani dyrektor przekazała wiele istotnych informacji na temat funkcjonowania szkoły w nowym roku. Najcieplej zostali powitani najmłodsi z oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych. Dla nich szkoła stanie się miejscem intelektualnej przygody, miejscem przyjaznym i bezpiecznym,
,, drugim domem”.
Dla pierwszoklasistów był to bardzo wyjątkowy dzień. Z dumą prezentowali nowe tornistry poświęcone wcześniej podczas Mszy Św. Uczestniczyli w wyjątkowej uroczystości pasowania na uczniów naszej szkoły. Złożyli ślubowanie na sztandar w obecności pani dyrektor Grażyny Szulc , która pasowała dzieci ogromnym piórem. Nowi uczniowie zostali obdarowani dyplomami, przyborami szkolnymi, książkami ufundowanymi przez Radę Rodziców działającą przy naszej placówce.
Słowa do całej społeczności szkolnej, życzenia wygłosił również Przewodniczący Rady Rodziców pan Michał Zbierski.
Klasa 2a wraz z wychowawcą panią Katarzyną Ciechańską zadedykowała wszystkim piosenkę z życzeniami codziennego uśmiechu, zapału do odkrywania otaczającego świata oraz otaczania się prawdziwymi przyjaciółmi.
Po części oficjalnej uroczystości uczniowie udali się na spotkania z wychowawcami.

Share This
Skip to content