Świetlica

„W naszej świetlicy jest bardzo przyjemnie,
lubię przebywać tutaj codziennie.
Tu przyjaciół swoich mam,
nigdy nie czuję się sam.”

Świetlica w bezpiecznym i miłym otoczeniu zapewnia opiekę uczniom przed i po lekcjach. Stwarza dzieciom warunki do rozwijania ich indywidualnych zainteresowań, odpoczynku, relaksu, zjedzenia posiłku, nauki oraz poznawania ciekawych sposobów spędzania czasu wolnego.
Gry i zabawy grupowe wzbogacają doświadczenie dzieci, wzmacniają ich samoocenę, uczą jak radzić sobie z trudnymi emocjami, kształtują umiejętność współpracy w grupie.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

1. Świetlica czynna jest codziennie w dniach nauki szkolnej w godzinach: 6.30 – 16.30.
2. Świetlica szkolna przeznaczona jest w pierwszej kolejności dla uczniów, których rodzice (opiekunowie prawni) pracują zawodowo oraz dowożonych do szkoły na koszt gminy.
3. Złożenie przez rodziców (opiekunów prawnych) Karty Zgłoszenia jest warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy.
4. Zmiany w zasadach odbierania lub samodzielnego opuszczania świetlicy szkolnej przez dziecko, rodzice (opiekunowie) mają obowiązek zgłosić pisemnie.
5. Rodzice (opiekunowie) mogą pisemnie upoważnić jednorazowo do odbioru dziecka inną osobę niż wymienione w karcie zgłoszenia.
6. Dzieci nie mogą być odbierane przez osoby nie wskazane w pisemnym upoważnieniu/karcie zgłoszenia. Upoważnienia ustne, np. w wyniku rozmowy telefonicznej będą honorowane wyłącznie w nagłych i wyjątkowych sytuacjach.
7. Dzieci nie będą wydawane rodzicom (opiekunom) będącym pod wpływem alkoholu. W sytuacji konfliktowej powiadamiany zostaje dyrektor szkoły oraz policja w celu stwierdzenia stanu trzeźwości.
8. W świetlicy szkolnej mają obowiązek przebywać również dzieci oczekujące na dodatkowe zajęcia w szkole oraz zwolnione z niektórych zajęć edukacyjnych.
9. Wyjątkowo, w nagłych sytuacjach, rodzice mogą zgłosić wychowawcy w świetlicy prośbę o objęcie dziecka jednorazowo opieką świetlicową. Pisemna prośba musi zawierać dane dziecka, dane kontaktowe do rodziców, godziny przebywania dziecka w świetlicy i sposób odebrania dziecka ze świetlicy.
10. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innym pomieszczeniu w szkole lub na
boisku szkolnym.

Władze szkoły

Dyrektor - Grażyna Szulc
Wicedyrektor - Joanna Sękowska – Kaczmarek
Wicedyrektor - Agnieszka Bręk – Świtalska
Wicedyrektor - Sebastian Szaferski

Rada rodziców
Przewodniczący - Agnieszka Dymarczyk - Szwajorek
Zastępca przewodniczącego - Małgorzata Poszwald
Skarbnik - Izabela Wierzbińska

Dane teleadresowe

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy
ul. Poznańska 37,
64-330 Opalenica

Kontakt e-mail

Sekretariat
kontakt(at)spopalenica.pl

Rada Rodziców
radarodzicow(at)spopalenica.pl

Problemy techniczne
pomoc(at)spopalenica.pl

Share This