Patron

andrzej

Andrzej Niegolewski – urodził się w 1787 roku, ojciec Władysława Maurycego Niegolewskiego. Uczestnik kampanii napoleońskich , liberalny działacz polityczny w Wielkopolsce. Od 1806 roku w gwardii przybocznej Napoleona I, walczył pod Iławą, Friedlandem i Tczewem. Ciężko ranny pod Samosierrą w 1808 roku, własnoręcznie udekorowany przez Napoleona. Po klęskach Napoleona opuścił wojsko w stopniu pułkownika i osiadł w Niegolewie, biorąc aktywny udział w życiu publicznym Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Po 1840 roku poseł na sejm prowincjonalny w Poznaniu. Gorący obrońca języka i praw narodowych Polaków. Zmarł w 1857 roku.

 
160px-Władysław_Niegolewski_1871

Władysław Maurycy Niegolewski – urodzony w 1819 roku, syn Andrzeja Niegolewskiego. Wielkopolski działacz polityczny . Jako uczestnik powstań w 1863 i 1848 roku represjonowany i więziony przez władze pruskie, uniewinniony w procesie berlińskim w 1847 roku . W 1848 roku był członkiem Polskiego Komitetu Narodowego w Poznaniu. Poseł do sejmu pruskiego w latach 1849-1852, 1859-1862, 1867-1884. Walczył w powstaniu styczniowym w 1862-1864 roku, skazany przez sąd pruski na 2 lata ciężkiej twierdzy (ranny w walce). Jako prezes Koła Polskiego w parlamencie Rzeszy (1871-1884) aktywnie występował przeciwko przejawom antypolskiej polityki O. Bismarcka. Był współtwórcą Towarzystwa Oświaty Ludowej (1872) oraz Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Jednym z ważniejszych wydarzeń w życiu opalenickiej podstawówki było nadanie Szkole imienia Andrzeja i Władysława Niegolewskich. Uroczystość ta miała miejsce dnia 3 września 1979 roku. Trzy lata później, w czerwcu 1982 roku, na pl. Walki Młodych ( dziś pl. Piłsudskiego ) odbyło się uroczyste wręczenie sztandaru.

Dodaj komentarz