Na zajęciach świetlicowych poznajemy nowy język – gwarę poznańską.
Oto pierwsze efekty. Ułożyliśmy życzenia dla całej społeczności szkolnej z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

„ W to nasze świynto wuchte szczyńścia życzymy:

Niech Pani nie brynczy,
że się z nami mynczy.
Rojbry, gzuby i łogary
niech nie łażą na wagary.

Kielczyć się mamy rok cały,
a bejmy z nieba leciały.
Żeby każdy był bogaty
i nie musioł sprzuntać chaty.

Niech szanuje nas famuła
i nie skrzywdzi żodyn ejber ani guła.
Dziś na przekór wszystkim szplinom
chichrać się bydzimy ino.”

„Świetliczoki”

Share This