Klasa 2b wraz ze swoją wychowawczynią realizowała w minionym tygodniu tematy związane z Polską i patriotyzmem. Wykorzystując dziecięcą ciekawość oraz stałą gotowość do poznawania i przeżywania, formować możemy plastyczną, wrażliwą naturę dziecka tak, by kiedyś słowo „Polak” i „Ojczyzna” wypowiadało z jak największą dumą. I tak właśnie uczniowie klasy 2b po otrzymaniu materiałów oraz pracy indywidualnej stworzyli piękne książki o Polsce. W książkach tych znalazło się wiele cennych informacji, m.in. jak kiedyś wyglądała Polska. Dzieci również poznały banknoty, które kiedyś obowiązywały w Polsce. Znalazły się też w nich informacje o stolicy Polski – Warszawie. Zdecydowanie była to piękna lekcja patriotyzmu dla młodego pokolenia. Czasami wystarczy tak niewiele,  by zachęcić uczniów do pogłębiania wiadomości patriotycznych przez budowanie ich postawy i systemu wartości.

Share This