,,Kto czyta książki,
Ten żyje podwójnie”
Umberto Eco

Znawców dobrej literatury podczas Jesiennego Kiermaszu nie brakowało. Podczas klasowych zebrań z Rodzicami można było zakupić interesujące dzieła.
Rada Rodziców oraz Dyrekcja składa serdeczne podziękowania wszystkim, a w szczególności uczniom, rodzicom i nauczycielom, którzy włączyli się w organizację tegoż wydarzenia przy ul. Farnej
i Poznańskiej.
Pozyskany dochód w kwocie 1637zł. przeznaczony zostanie na realizację uczniowskich marzeń.
Dziękujemy za okazane serce i zapraszamy również do zakupu pozostałych pozycji podczas Święta Szkoły – 30 listopada 2019r.

 

Share This