Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy (61) 44 77 415 kontakt@spopalenica.pl
Zaznacz stronę

“To miłość nawraca serca i daruje pokój ludzkości, która wydaje się czasem zagubiona i zdominowana przez siłę zła, egoizmu i strachu”. – Jan Paweł II

Szkolnictwo podstawowe w naszym mieście ma wieloletnie tradycje. Na przestrzeni lat, losy placówek oświatowych zmieniały się w zależności od różnych czynników i okoliczności. W warunkach reform i przekształceń oraz decyzji, zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych, nasza szkoła zawsze starała się jednak zachować swoją tożsamość, pamiętać o przeszłości i inspirować kolejne pokolenia wychowanków.

Już niedługo, bo w przyszłym roku szkolnym, będziemy świętowali kolejny jubileusz. 90 lat, licząc od powołania do życia w 1933 roku drugiej szkoły podstawowej w mieście, to niemały dorobek i spory kawałek historii. To też czas podsumowań, refleksji, nowych inicjatyw. Powrócił więc ponownie pomysł zmiany patrona szkoły.

Przesłanek do zmiany imienia może być wiele. W tym przypadku jest to między innymi fakt, iż w roku 1979 to samo imię – Andrzeja i Władysława Niegolewskich nadano niemalże równocześnie dwóm sąsiadującym ze sobą szkołom podstawowym (szkole w Opalenicy oraz szkole w Rudnikach). Należy się tu też wyjaśnienie, że w tamtym czasie funkcjonowała w naszym mieście Zbiorcza Szkoła Gminna, a jej dyrektor był organizacyjnie gminnym dyrektorem szkół, któremu podlegała cała oświata w gminie Opalenica.

Inną przesłanką może też być połączenie zmiany patrona, z i tak, nieuniknioną koniecznością zmiany sztandaru szkoły. Na obecnie istniejącym sztandarze brakuje już od kilku lat pełnej nazwy, a dokładniej jej części – „…z Oddziałami Dwujęzycznymi…”.

W związku z powyższym dyrektor szkoły Grażyna Szulc podjęła działania informacyjne zmierzające do dokonania zmiany imienia szkoły. 17 maja 2023 roku, przedstawiła zebranym na posiedzeniu rady pedagogicznej nauczycielom swoją propozycję. Następnie odbyło się spotkanie z cyklu „Porozmawiajmy o szkole”. Uczestniczący w nim przedstawiciele rodziców, uczniów oraz nauczycieli wzięli wówczas udział we wspólnej dyskusji na temat zmiany patrona. Wyłoniono kilka kandydatur, zaproponowano przybliżenie ich sylwetek poprzez sporządzenie biogramów oraz publikację materiałów na stronie internetowej szkoły. Wkrótce pojawi się również w tej sprawie ankieta skierowana do całej społeczności szkolnej. Za jej pośrednictwem będzie można oddać głos na wybranego przez siebie kandydata – zgłoszonego w trakcie podjętych działań bądź na patronów dotychczasowych.

Niewątpliwie znalezienie nowego patrona to sprawa niełatwa. Można się zastanawiać po co i dlaczego? Można mnożyć i typować kolejnych kandydatów, szukać kolejnych autorytetów. Dla niektórych z nas będzie to wynikało z potrzeby uzyskania swoistej indywidualności i odrębności, dla innych wartością będzie pozostanie przy tym, co jest tu i teraz.

Wybór nowego patrona szkoły – w świetle przedstawionych okoliczności oraz z zachowaniem szacunku do poprzedniego – będzie na pewno wyborem zgodnym i dokonanym wspólnie przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.
Na stronie internetowej szkoły zostaną zaprezentowane propozycje nowego patrona naszej szkoły.

Biogramy obecnych patronów szkoły

Drodzy Rodzice /Opiekunowie

Informujemy, iż listy kandydatów zakwalifikowanych do klasy pierwszej w roku szkolnym 2023/2024 Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A i Wł. Niegolewskich w Opalenicy zostały wywieszone:

  • w holu szkoły przy ul. Poznańskiej 37,
  • na drzwiach nowego i starego budynku przy ul. Farnej 5.

Dyrekcja Szkoły

#RozmawiajReaguj

Z Pierwszego Raportu PKDP wynika, że ofiarami przemocy seksualnej w Polsce w ubiegłych latach najczęściej były dzieci w wieku 13-15 (49%) i 7-12 (41%) lat. Niestety w 54% przypadków nikt z najbliższego otoczenia (rodzice, nauczyciele, krewni) nie zauważył nic niepokojącego. Najczęściej samo dziecko ujawnia informację, borykając się często z brakiem zaufania dorosłych, pretensjami, negatywną oceną swojego zachowania. A przecież czyn zabroniony popełnił dorosły. On jest winny i odpowiedzialny za to co się stało. To nigdy nie jest wina dziecka. Dlatego odczytując zamieszczony na plakacie kod QR, można przenieść się na stronę kampanii, gdzie są umieszczone wskazówki, które mogą pomóc opiekunowi małoletniego poradzić sobie z sytuacją podejrzenia wykorzystania lub faktu wykorzystania seksualnego dziecka, tak aby mógł dać małoletniemu odpowiednie wsparcie.

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Wydział Polityki Społecznej

Polecamy

Drodzy Rodzice /Opiekunowie

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klasy pierwszej i oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy w roku szkolnym 2023/2024.  Informujemy, iż ze względu na organizację pracy Szkoły planujemy utworzyć w  przedszkolu oprócz oddziałów 9-cio godzinnych oddziały 5-cio godzinne.

Wnioski wraz z oświadczeniami (poza obwodem szkoły) należy pobrać ze strony szkoły lub osobiście w sekretariatach placówki ul. Farna i Poznańska.

Z poważaniem
Dyrektor Szkoły
Grażyna Szulc

Drodzy Rodzice /Opiekunowie

Druki rekrutacji do klasy pierwszej można pobrać ze strony szkoły  www.spopalenica.pl/dokumenty/  w zakładce dokumenty  lub osobiście w sekretariacie szkoły przy ul. Farnej i Poznańskiej.

Ważne terminy

NABÓR do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy na rok szkolny 2023/2024

Czytaj więcej

Sprawdź jakoś powietrza w naszym mieście!

Nasza szkoła przystąpiła do Edukacyjnej Sieci Antysmogowej. Jest to program informacyjny na rzecz czystego powietrza realizowany przez Państwowy Instytut Badawczy NASK we współpracy z Polskim Alarmem Smogowym.

Zarządzenie nr 18/04/2022 Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy

w sprawie
zasad funkcjonowania oddziałów w Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy na podstawie wytycznych zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego MEiN, MZ, GIS

Протиепідемічні вказівки головного санітарного інспектора від 11 березня 2022 р.1 для дитячих садків, дошкільних класів у початковій школі та інших форм дошкільної освіти, а також закладів опіки над дітьми до 3-х років, виданих відповідно до ст. 8а п. 5 пп. 2 Закону від 14 березня 1985 р. «Про державну санітарну інспекцію» (Законодавчий вісник від 2021 р., поз. 195)

„Szkoła Promująca Zdrowie”

Zdrowie to jedna z najważniejszych wartości w życiu każdego człowieka. Zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) pojmowane jest ono jako stan dobrostanu zarówno fizycznego, społecznego i psychicznego. Jest to wartość, dzięki której jednostka lub grupa może realizować swoje aspiracje, radzić sobie ze środowiskiem, rozwijać się, osiągać odpowiedni poziom jakości życia.

Czytaj więcej

“Walczymy o tytuł

EKO-SZKOŁY”

https://greenteamopalenica.blogspot.com/

„Laboratoria przyszłości w naszej szkole”

Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych, którego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach  Rządowego Programu szkoły otrzymały od Państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy- w ramach „Laboratoriów Przyszłości” uzyskała 300 zł na ucznia w przypadku szkół od 235 uczniów.

Czytaj więcej

„Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Celem programu jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której prowadzone zajęcia będą „odkrywały” talenty i rozwijały zainteresowania dzieci.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy wykorzystała 100 % przyznanych środków- z czego 40 % przeznaczono na wygłuszenie panelami akustycznymi pomieszczeń i sal, w których będą odbywały się zajęcia z tzw. kierunku STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka), a także wyposażenie pracowni biologicznej w google Premium 64 MB, interaktywne plansze przyrodnicze biologia kl. 5-8, Escape Room biologia. W ramach pozostałej kwoty doposażono salę biologiczną w zestaw regałów LAB, stołów szkolnych Krzyś Pro oraz krzeseł Twist.

Czytaj więcej

Czasopismo oświatowe „Trzy klucze”

Trzy klucze

wielkoPOLSKA oświata naszym wspólnym dobrem

nr – 4

Trzy klucze

wielkoPOLSKA oświata naszym wspólnym dobrem

nr – 5

Trzy klucze

wielkoPOLSKA oświata naszym wspólnym dobrem

nr – 6

Trzy klucze

wielkoPOLSKA oświata naszym wspólnym dobrem

nr – 7

Trzy klucze

wielkoPOLSKA oświata naszym wspólnym dobrem

nr – 8

Nasze sukcesy

Zachęcamy do zapoznania się z przygotowanymi propozycjami czytelniczymi.
Nasza baza będzie systematycznie uzupełniana o nowe pozycje.

Do wakacji pozostało:

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Wydarzenia

Miś Ratownik w naszej szkole

Miś Ratownik w naszej szkole

Dnia 26 maja br. Misio Ratownik wraz ze swoją ekipą odwiedził dzieci z oddziałów przedszkolnych ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi w Opalenicy. Przedszkolaki w formie zabawy nauczyły się jak należy postąpić w sytuacji zagrażającej zdrowiu i życiu....

Gminny Konkurs Recytatorski 2023

Gminny Konkurs Recytatorski 2023

18 maja odbył się w naszej szkole Gminny Konkurs Recytatorski pod nazwą „Spotkanie z Wisławą Szymborską”. Do naszych szkolnych laureatów dołączyli uczniowie z Wojnowic, Rudnik, Dakowych Mokrych, Kopanek i Porażyna. 27 uczniów miało okazję zaprezentować swój własny...

Prezenty dla naszych cudownych mam!

Prezenty dla naszych cudownych mam!

Uczniowie klasy 1d pamiętają o swoich najukochańszych Mamach. Z okazji Ich święta własnoręcznie wykonali podstawki na świeczki z masy solnej. Większość w kształcie brokatowych serc, odważni zaś nie bali się kreatywności: i tu powstały piękne kwiatki czy motylki....

Nasze certyfikaty

Podziękowania

Na skróty

Edoo - neutralne

Nasze liczby…

Uczniów

Nauczycieli

Oddziały

Władze szkoły

Dyrektor - Grażyna Szulc
Wicedyrektor - Agnieszka Bręk – Świtalska
Wicedyrektor - Joanna Walkowiak
Wicedyrektor - Sebastian Szaferski

Rada rodziców

Przewodnicząca - Karolina Karłowska
Zastępca przewodniczącego - Anna Woś-Pisula
Skarbnik - Anna Matulewicz-Wójcik
Sekretarz - Olga Mazurek-Lipka

Dane teleadresowe

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy
ul. Poznańska 37,
64-330 Opalenica

Deklaracja dostępności

Kontakt e-mail

Sekretariat
kontakt(at)spopalenica.pl

Rada Rodziców
radarodzicow(at)spopalenica.pl

Problemy techniczne
pomoc(at)spopalenica.pl

Share This
Skip to content