Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy (61) 44 77 415 kontakt@spopalenica.pl
Zaznacz stronę

AEAktywna edukacja – brzmi obiecująco. Jednak co niesie za sobą to sformułowanie? Na pewno zaangażowanie nauczycieli i ich kreatywność by mądrze uczyć, wykorzystywać otaczającą rzeczywistość i kreować młode pokolenie.  Do takiego grona właśnie należą nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Opalenicy, którzy na początku obecnego roku szkolnego przystąpili  do programu Aktywna edukacja prowadzonego w ramach projektu „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach”, który jest współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizuje go Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Nadrzędnym celem programu jest poprawa nauczania i uczenia się uczniów uzyskana przy pomocy dostępnych w szkołach technologii informacyjno – komunikacyjnych z wykorzystaniem oceniania kształtującego. Grupa nauczycieli, która podjęła się udziału w tym przedsięwzięciu pracuje nad szerokim wykorzystaniem TIK-u przy uwzględnieniu warunków, w których pracują. Konstruktywnie i aktywnie przygotowują placówkę i nauczycieli do dzielenia się swoimi umiejętnościami oraz wiadomościami  z innymi współpracownikami przy wykorzystaniu metod wspierających rozwój ucznia.

W związku z realizacją programu szkołę czeka wielkie wydarzenie. Już wkrótce w  placówce odbędzie się spotkanie Zespołu Wymiany Doświadczeń, nauczycieli praktyków  z różnych szkół z województwa.  Podczas spotkania uczestnicy będą mieli możliwość podzielić się swoim doświadczeniem oraz skorzystać z wypracowanych dobrych praktyk przez inne osoby, wymienić się metodami prowadzenia lekcji przy wykorzystaniu TIK-u,  poznać nowe narzędzia i aplikacje oraz nabyć nowych umiejętności.

Nauczyciele biorący udział w programie mają możliwość udziału w warsztatach przedmiotowych i kursach e-learningowych, które można realizować w dogodnym dla siebie miejscu czasie przy wsparciu opiekuna z CEO oraz w konferencjach programowych. Dodatkowo mają dostęp do materiałów edukacyjnych i dydaktycznych. Udział w przedsięwzięciu wpływa korzystanie na rozwój pracowników, ale przede wszystkim podnosi jakość pracy szkoły.

Katarzyna Kurek-Brzyk

Share This
Skip to content