Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy:
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E)
dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi w Opalenicy im. A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy na rok 2020
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Treść pytań, które wpłynęły w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na kompleksową dostawę gazu

„Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. i Wł. Niegolewskich  w Opalenicy na rok 2020”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy na rok2020

Władze szkoły

Dyrektor - Grażyna Szulc
Wicedyrektor - Joanna Sękowska – Kaczmarek
Wicedyrektor - Agnieszka Bręk – Świtalska
Wicedyrektor - Sebastian Szaferski

Rada rodziców
Przewodniczący - Agnieszka Dymarczyk - Szwajorek
Zastępca przewodniczącego - Małgorzata Poszwald
Skarbnik - Izabela Wierzbińska

Dane teleadresowe

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy
ul. Poznańska 37,
64-330 Opalenica

Kontakt e-mail

Sekretariat
kontakt(at)spopalenica.pl

Rada Rodziców
radarodzicow(at)spopalenica.pl

Problemy techniczne
pomoc(at)spopalenica.pl

Share This