Samorząd szkolny

Rada Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2016/17

Przewodnicząca 

Zofia Marchewka

Zastępca

Igor Kaczmarek

Skarbnik

Dobrosława Ganda

Sekretarz

Emilia Adamczak