Zestaw podręczników

Umieszczony Szkolny Zestaw Podręczników na rok szkolny 2017/2018 będzie na bieżąco uzupełniany o pozycje, które zostaną dopuszczone przez MEN.

W roku szkolny 2017/2018 zgodnie z  Rozporządzeniem MEN dotacja  celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe obejmuje kl. I – VII. 
Nie dotyczy ona przedmiotu Religia.


SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OPALENICY 
Rok szkolny 2017/2018

szkolny zestaw podręczników 2017-2018(1)

Link do pobrania