Organizacja roku szkolnego

                   KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

L.p Wydarzenie Termin
1.      Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych 04 września 2017r.
2.      „Festyn Szkolny” 23 września 2017
3.      Sesja zdjęciowa  – MAWI IX 2017
4.      Święto Szkoły. Pasowanie pierwszoklasistów. 30 listopada 2017
5.      Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2017r.
6.      Koniec I semestru

Koniec wystawiania ocen za I semestr

Informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych i zagrożenie brakiem klasyfikacji

19.01.2018r.

16.01.2018r.

15.12.2017r.

 

7.      Ferie zimowe 12-25 lutego 2018r.
5. Rekolekcje wielkopostne 5-7 marca 2018r.
6. Dzień Patrona Listopad 2017r.
   7. Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca – 3 kwietnia 2018r.
   9.  -Wystawianie ocen końcowych

– Rada klasyfikacyjna

– Informacja o przewidywanych ocenach nast.. i     zagrożenie brakiem klasyfikacji

08 czerwca 2018r.

14 czerwca 2018r.

11 maja 2018r..

        10.  

 

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

 

 

 

Dzień do odpracowania

04 V 2018 do odpracowania w 12.05.2018

– 22 grudnia  – spotkania wigilijne klasowe i nauczycieli

– rekolekcje(5-7 marca)

– 2 V 2018 „Historia naszego kraju” – konkursy

– 1 czerwiec Dzień Dziecka

 

  11. Zakończenie zajęć dydaktycznych 22 czerwca 2018r
  12. Wakacje letnie –  MIŁEGO WYPOCZYNKU ! 01 lipca – 31 sierpnia 2018r.