Kalendarz działań wychowawczych

KALENDARZ DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

DZIAŁ KOORDY-NATORZY ZADANIE DO REALIZACJI FORMA REALIZACJI TERMIN OSOBY ODPOWIEDZIAL-NE

„BYĆ BEZPIECZNYM”

A. Chwalińska kl. I-III,

A. Owsiańska kl. IV-VI

1.         Akcja pt: „Uwaga kierowco – początek roku” Plakaty IX 2016r. Dyrekcja szkoły
2.         Powiatowy Młodzieżowy Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego Konkurs

IV 2017r.

A. Owsiańska
3.         Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Projekt  V 2017r.

A. Owsiańska

4.          Bezpieczne ferie

5.         Bezpieczne wakacje

6.         Bezpieczne zabawy

Spotkania ze służbami mundurowymi Według ustalonych terminów

K. Kurek-Brzyk

7.         Pierwsza pomoc Szkolenia Rok szkolny

A. Owsiańska

M. Roszkiewicz

E. Kaczmarek

A. Wojciechowska

8.         Konkursy pozaszkolne (plastyczne, wiedzowe) Konkurs Według nadchodzących propozycji

A. Kurek  kl. IV-VI

A. Kamińska kl. I-III

M. Skiba

9.         Bezpieczna droga do szkoły Spotkanie z policjantem  IX 2016r.

K. Ciechańska

D. Król

10.       Dzień Bezpiecznego Internetu Wg harmonogramu  II 2017r.

A. Owsiańska

K. Mądra

I. Chojnacka

A. Kamińska

K. Ciechańska – przedstawienie

11.       „Szkoła z klasą 2.0” Projekt Cały rok

I. Uliczka

D. Stachowiak

12.       „Mistrzowie kodowania” Projekt Cały rok

I. Uliczka

D. Stachowiak

A. Owsiańska

„ŻYJMY ZDROWO”

D. Kaczmarek

kl. 0-III

R. Kaczmarek

kl. IV-VI

1. Światowy Dzień Zdrowia Wg scenariusza  IV 2017r.

D. Kaczmarek

R. Kaczmarek

E. Kaczmarek

A. Owsiańska

M. Michalska

A. Ławniczak

1.                   Ogólnopolska akcja „Gazety Wyborczej” POLSKA BIEGA Masowe biegi rekreacyjne V 2017r. J. Flak_- Marcinkowski
2.                   Opalenicki Test Coopera Zawody

X 2016r.

IV 2017r.

J. Flak_- Marcinkowski
3.                    Konkursy plastyczne Konkurs Według nadchodzących propozycji

A. Kamińska kl. I-III

D. Król

A. Kurek  kl. IV-VI M. Garczarek

4.                   „Między nami kobietkami” Prelekcja Według nadchodzących propozycji Wicedyrektor
5.                   Palić, nie palić oto jest pytanie” Konkurs IV 2017r. R. Kaczmarek

6.                   „Diagnoza logopedyczna I – III”

Diagnoza IX 2016r.

A. Bręk – Świtalska

A. Chwalińska

M. Kwiatek

7.                   Dzień Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych Diagnoza Wg terminarza PZL

A. Chwalińska

A. Bręk – Świtalska

M. Kwiatek

8.                   Zawody sportowe Zawody Wg terminarza

J. Flak-Marcinkowski

M. Roszkiewicz

A. Ziobro

B. Ziobro

A. Wojciechowska

„W ZGODZIE Z NATURĄ”

M. Dembina

kl. 0-III

H. Hermann- Zimna

kl. IV-VI

1.        Sprzątanie Świata Akcja IX 2016r.

E. Kaczmarek

A. Ławniczak

2.       Tydzień Zwierząt Akcja X 2016r.

E. Kaczmarek

E. Łysiak – Tupalska

M. Garczarek

K. Mądra

R. Kaczmarek

W. Słaba

T. Łysiak

M. Kałek

3.       Dzień Drzewa Akcja  X 2016r.

E. Kaczmarek

H. Hermann- Zimna

R. Kaczmarek

4.       Szkolny dzień wiosny Prezentacje 18  III 2017r.

B. Szczygieł

B. Grześkowiak

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

5.       Dzień Ziemi

Akcja

 IV 2017r.

E. Kaczmarek

M Michalska

R. Kaczmarek

H. Hermann-Zimna

B. Szczygieł

B. Grześkowiak

M. Dembina

A. Chwalińska

D. Król

M. Skiba

E. Łysiak – Tupalska

6.       Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy Konkurs H. Hermann – Zimna

„MOJA MAŁA I WIELKA

OJCZYZNA”

kl. I-III i  kl. IV-VI

H. Gmerek

1.         Gminne obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej Uroczystości pod pomnikiem 01 IX 2016r.

Dyrekcja

Wychowawcy i uczniowie klas VI

2.         77-ta rocznica wybuchu II wojny światowej oraz utworzenia  Polskiego Państwa Podziemnego.

Apel

Gazetka

 IX 2016r.

M. Borowiak

M. Ginter

K. Rybarczyk– gazetka

M. Hojan

3.         Święto Niepodległości Apel, gazetki, wystawa  XI 2016r.

H. Gmerek

M. Garczarek

M. Borowiak

4.         Gminne obchody Święta Niepodległości Apel, gazetki, wystawa 11 XI 2016r.

Dyrekcja

Wychowawcy i uczniowie klas V

5.         Somosierrskie andrzejki XI 2016r. Dyrekcja

6.         98-ta rocznica wybuchu powstania wielkopolskiego

Forma według propozycji: gazetki, wystawa

XII 2016r./

I 2017r.

M. Ginter

M. Garczarek

A. Bręk – Świtalska- gazetka

M. Hojan

7.         Gminne obchody wybuchu powstania wielkopolskiego  I 2017r.

Dyrekcja

Wychowawcy i uczniowie klas IV

8.         Święto Konstytucji 3 Maja

 Apel

gazetka

V 2017r.

A. Bręk – Świtalska

M. Borowiak

H. Gmerek

M. Hojan

9.         Gminne obchody Święta Konstytucji 3 Maja V 2017r.

Dyrekcja

Wychowawcy i uczniowie klas II

10.       72 – ta rocznica zakończenia II wojny światowej

Apel,

gazetka,

prezentacje uczniów

V 2017r.

K. Rybarczyk

M. Borowiak – gazetka

11.       Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce

Konkurs: etap szkolny,

etap powiat, etap rejonowy,

etap wojewódzki

XII 2016r.

I 2017r.

III 2017r.

V 2017r.

H. Gmerek

M. Garczarek

K. Rybarczyk

K. Mądra

12.       Drzewo genealogiczne mojej rodziny Wystawa X 2016r. K. Rybarczyk
13.       Konkurs Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim Konkurs I 2017r.

M. Garczarek

14.       Gminny Konkurs Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim- Urbanowo

Konkurs

IV 2017r.

M. Garczarek

H. Gmerek

K. Rybarczyk

„W WIERZE I TRADYCJI”

Kl. I-III

kl. IV-VI

1.         Rozpoczęcie roku szkolnego Msza Św. 1 IX 2016r.

H. Niewiadomska

A. Szaj

R. Kaczmarek

K. Ciechańska

2.         Święto szkoły

Msza Św. 30 XI 2016r.

A. Szaj

R. Kaczmarek

H. Niewiadomska

K. Ciechańska

3.         Zakończenie roku szkolnego Msza Św. 23 VI 2017r.

H. Niewiadomska

R. Kaczmarek

A. Szaj

K. Ciechańska

4.         Szkolny „Mam Talent” Według ustalonych terminów

B. Grześkowiak

B. Szczygieł

N. Hojan

5.         Festyn parafialny św. Mateusza Prezentacje wokalne, plastyczne s IX 2016r.

D. Kaczmarek

A. Kurek

R. Kaczmarek

T. Łysiak

A. Szaj

H. Niewiadomska

M. Hojan

K. Ciechańska

M. Kasperczak

6.         Dni Kultury Chrześcijańskiej

Według propozycji katechetów

XI- XII 2016r.

R. Kaczmarek

M. Hojan

H. Niewiadomska

A. Szaj

7.         Gminny Konkurs Wiedzy Religijnej Konkurs R. Kaczmarek

8.         Sacrosong

Przegląd Według ustalonych terminów

K. Ciechańska

D. Kaczmarek

A. Kurek

A.  Szaj

M. Hojan

9.         Gminny Konkurs Plastyczny

Konkurs Według ustalonych terminów

A. Szaj

H. Niewiadomska

A. Kurek

10.       Rekolekcje szkolne Według propozycji katechetów 13-15 III 2017r.

H. Niewiadomska

R. Kaczmarek

A. Szaj

M. Hojan

11.       Mikołajki w szkole, kiermasz misyjny Akcja 6 XII 2016r.

A. Szaj

H. Niewiadomska

12.       Szkolny Przegląd Jasełek Prezentacja zespołów wokalnych I 2017r.

I. Chojnacka

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

13.       Dekanalne kolędowanie (Buk) Prezentacja zespołów wokalnych I 2017r.

A. Kurek

D. Kaczmarek

T. Łysiak

A. Szaj

M. Hojan

K. Ciechańska

14.       Kolędowanie dla chorych Przegląd I 2017r.

A. Kurek

A. Szaj

15.       Powiatowy Konkurs Wiedzy Religijnej

Konkurs

Etap szkolny.

Etap powiatowy

II 2017r.

III 2017r.

R. Kaczmarek

H. Niewiadomska

A. Szaj

„MAŁY PITAGORAS”

G. Szulc

kl. IV-VI

1.         Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR Konkurs  III 2017r.

Ż. Umińska

M. Michalska

G. Szulc

2.         Piramida matematyczna Konkurs

Etap szk.

V 2016r.

Etap powiat.

V 2017r.

G. Szulc

Ż. Umińska

M. Michalska

3.         „Mistrz matematyki kl. IV-VI”

Konkurs VI 2017r.

G. Szulc,

Ż. Umińska,

M. Michalska

4.         Wojewódzki Konkurs Matematyczny Konkurs

Etap

Szkolny XII 2016r.

Etap rejonowy

I 2017r.

Wicedyrektor

Nauczyciele matematyki

5.         „Lepsza szkoła”, „Diagnoza z Nową Erą” Projekt, badanie kompetencji na „wejściu” i „wyjściu” 2 x w roku

Ż. Umińska

G. Szulc

M. Michalska

6.         OXFORD Konkurs X 2015r.

M. Michalska

G. Szulc

Ż. Umińska

7.         Matematyka u Kopernika Konkurs

IV 2017r.

Etap szk.

Etap gm.

G. Szulc

Ż. Umińska

M. Michalska

8.         Liczby rządzą światem Konkurs dla klas V Według ustalonych terminów

G. Szulc

Ż. Umińska

M. Michalska

9.         Konkurs matematyczny dla kl. III Konkurs IV 2017r.

D. Stachowiak

I. Uliczka

M. Dembina

K. Ciechańska

MAŁY EUROPEJCZYK

N. Kroma

1.         Konkurs języka angielskiego dla klas 1-3

Konkurs III 2017r.

S. Sołtysiak

D. Spychała

K. Komorowska

N. Kroma

2.         Ogólnopolski Konkurs  „Albus”

J. angielski kl. 4-6

Zgodnie z terminarzem

D. Spychała

N. Kroma

K. Komorowska

S. Sołtysiak

3.         Współpraca z Europaschule  i Storkow Cały rok

K. Komorowska

M. Garczarek

N. Kroma

D. Spychała

S. Sołtysiak

4.         Szkolny Konkurs J. Angielskiego dla klas VI Diagnoza kl. VI

S. Sołtysiak

N. Kroma

D. Spychała

K. Komorowska

„MAŁY HUMANISTA”

I. Chojnacka

kl. 0-III

A. Bręk -Świtalska

kl. IV-VI

1.         Szkolny Konkurs Ortograficzny klas III Konkurs etapowy

Etap klasowy:

etap szkolny       II 2017r.

I. Chojnacka

W. Słaba

I. Uliczka

2.         Szkolny Konkurs Recytatorski kl. I-III

Gminny Konkurs Recytatorski kl. I-III (Rudniki)

Konkurs

 III 2017r.

IV 2017r.

M. Skiba

M. Kałek,

D. Stachowiak

E. Łysiak – Tupalska

K. Mądra

3.         Gminny Konkurs Recytatorski kl. IV-VI Konkurs II 2017r.

K. Mądra

A. Bręk- Świtalska

H. Gmerek

4.         Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego Konkurs

Etap szkolny XI 2016r.

Etap rejonowy  I 2017r.

Wicedyrektor

M. Borowiak

A. Bręk- Świtalska

M. Ginter

H. Gmerek

5.         Stypendiada Konkurs II 2017r.

A. Bręk- Świtalska

M. Borowiak

M. Ginter

H. Gmerek

6.         Projekt edukacyjny „Oczytani” Projekt Cały rok szkolny D. Kaczmarek
7.         Projekt edukacyjny „Ja czytam” Projekt Cały rok szkolny A. Kamińska

I. Chojnacka kl. I-III

M. Ginter kl. IV-VI

8.         Szkolny Dzień Ortografii

Konkurs ortograficzny kl. IV-VI

Prezentacje wystawa

konkurs etapowy

III 2017r.

etap szkolny:

III 2017r.

M. Ginter

I. Chojnacka

A. Bręk- Świtalska

K. Mądra

M. Borowiak

M. Kasperczak

H. Gmerek

A. Chwalińska

9.         Otwarte Dyktando (współpraca z Gimnazjum) Prezentacja konkursowa I 2017r.

M. Ginter

A. Bręk- Świtalska

M. Borowiak

10.       Majowe Dni Książki Wg harmonogramu V 2017r.

K. Mądra

11.       Program Edukacji Ortograficznej Całoroczne prezentacje Cały rok

M. Ginter

M. Borowiak

A. Bręk – Świtalska

H. Gmerek

„JESTEŚMY RAZEM”

A, Kurek

kl. 0-III

A. Szaj

kl. IV-VI

1.         Festyn rodzinny

Prezentacje wokalne, muzyczne, plastyczne

zawody sportowe

 24 IX 2016r.

Zespół zadaniowy

powołany przez dyrektora

2.         Wybory do SU

Wybory IX 2016r.

A. Kurek

A. Szaj

3.         „Podręcznik i zeszyt dla kolegi” Akcja charytatywna IX 2016r.

E. Kaczmarek

A. Kurek

A. Szaj

Wychowawcy klas

4.         Galeria szkolna Wystrój korytarza Cały rok

Wychowawcy klas I-III

5.         Współpraca z Ośrodkiem Opiekuńczo-Leczniczym:

-Jesienne spotkania w parku

-Światowy Dzień Chorych

-Wizyta z kolędą

-Dzień Seniora

-Wielkanocne spotkanie, Droga Krzyżowa

-Dzień Matki i Ojca , Majówka

Przedstawienia,  spotkania

Cały rok

A. Kurek

E. Kaczmarek

A. Szaj

M. Kasperczak

D. Kaczmarek

E. Łysiak

A. Ławniczak

6.         Dzień Edukacji Narodowej: uczniowie- nauczycielom Prezentacje, składanie życzeń X 2016r.

A. Kurek

A. Szaj

7.         Spotkanie z emerytowanymi nauczycielami

Prezentacje uczniów i nauczycieli

Spotkanie na terenie szkoły

 X 2016r.

K. Mądra

H. Gmerek

D. Kaczmarek

8.         Biegi Osiedlowe z okazji DEN Impreza sportowa  X 2016r. J. Flak – Marcinkowski
9.         „Góra Grosza” Akcja charytatywna XI 2016r.

A. Kurek

A. Szaj

Wychowawcy klas

10.       Współpraca z Zakonem Sióstr Albertynek Cały rok

I. Chojnacka

D. Król

N. Kroma

11.       Święto Patronów Szkoły Uroczystość ogólnoszkolna 30 XI 2016r.

M. Hojan

Wychowawcy kl. IV-VI

12.       Pasowanie  na ucznia kl. I Uroczystość 30 XI 2016r.

M. Kałek

T. Łysiak

13.       Mistrzostwa Gminy w Wieloboju Sprawnościowym uczniów kl. I-III o Puchar Dyrektora Impreza sportowa 30 XI 2016r.

M. Dembina

M. Roszkiewicz

14.       Andrzejkowe wróżby Zabawa XI 2016r.

B. Grześkowiak

B. Szczygieł

15.       Wigilia szkolna Spotkanie opłatkowe XII 2016r.

Dyrekcja

 

16.       „Serce pod choinkę” Akcja charytatywna XII 2016r.

E. Kaczmarek

M. Roszkiewicz

A. Szaj

A. Kurek

A. Ławniczak

17.       Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Akcja I 2017r.

E. Kaczmarek

A. Ławniczak

A. Owsiańska

M. Roszkiewicz

18.       Świetlicowa zabawa karnawałowa Zabawa I 2017r.

B. Grześkowiak

B. Szczygieł

A. Wojciechowska

19.       Szkolny Dzień Tolerancji Akcja II 2017r.

D. Kaczmarek

A. Kurek

A. Kamińska

I. Chojnacka

M. Dembina

A. Chwalińska

20.       „Zajączek dar niesie” Akcja charytatywna IV 2017r.

E. Kaczmarek

A. Kurek

M. Roszkiewicz

A. Szaj

A. Ławniczak

21.       Dyskoteki:

–       Andrzejkowa

–       karnawałowa

Dyskoteka

XI 2016r.

II 2017r.

M. Hojan

A. Kurek

A. Szaj

SU + uczniowie klas VI

Wychowawcy klas I-VI

22.       V. Ogólnopolski Turniej Tańca Nowoczesnego Przegląd  II 2017r.

B. Ziobro

A. Wojciechowska

23.       Szkolny Przegląd Piosenki

Przegląd

IV 2017r.

K. Ciechańska

W. Słaba

D. Król

24.       Dzień Dziecka  w szkole

Rajd

1 VI 2017r.

D. Kaczmarek

N. edukacji wczesnoszkolnej

A. Wojciechowska

M. Roszkiewicz

25.       „Witamy Was”- Dzień Otwarty dla przedszkolaków Prezentacje VI 2017r.

Wychowawcy klas III:

E. Kaczmarek

26.       „Najpiękniejszy motyw wielkanocny” Konkurs IV 2017r.

A. Kurek

A. Szaj

SU i

wychowawcy klas

27.       Wielkanoc przedstawienie IV 2017r.s M. Skiba

28.       Bawmy się kolorowo

Prezentacja grupy teatralnej „Świetliczaki” IV 2017r.

B. Grześkowiak

29.       Dzień Seniora

Koncert I 2017r.

I. Chojnacka

A. Kurek

30.       Współpraca z Klubem Motocyklowym „Lech” Współpraca Cały rok M. Kasperczak
31.       Święto Biblioteki: Pasowanie klas I na czytelników X 2016r.

K. Mądra

M. Garczarek

32.       Wspólne śpiewanie kolęd Koncert XII 2016r. M. Hojan