Kalendarz działań wychowawczych

KALENDARZ DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

CAŁY ROK SZKOLNY

L.P. ZADANIE DO REALIZACJI FORMA REALIZACJI TERMIN OSOBY ODPOWIEDZIALNE
1. „Mistrzowie kodowania”

 

projekt cały rok I. Uliczka

D. Stachowiak

2. Bezpieczne ferie

Bezpieczne wakacje

Bezpieczne zabawy

spotkania ze służbami mundurowymi cały rok K. Kurek-Brzyk

 

3. Współpraca z Europaschule  i Storkow cały rok K. Komorowska

M. Garczarek

N. Kroma

A. Dziamska

S. Sołtysiak

B. Szydłowska

4. Współpraca z Ośrodkiem Opiekuńczo-Leczniczym:

-Jesienne spotkania w parku

-Światowy Dzień Chorych

-Wizyta z kolędą

-Dzień Seniora

-Wielkanocne spotkanie,

-Droga Krzyżowa

-Dzień Matki i Ojca, Majówka

cały rok A. Kurek

E. Kaczmarek

A. Szaj

D. Kaczmarek

E. Łysiak

A. Ławniczak

E. Faralewska

M. Grabarz

K. Karski

5. „Szkoła z klasą – program poczytajmy” projekt cały rok A. Kamińska
6. Współpraca z Zakonem Sióstr Albertynek cały rok I. Chojnacka

D. Król

N. Kroma

A. Dziamska

7. Projekt edukacyjny „Muzyka z uśmiechem” projekt cały rok D. Kaczmarek
8. Program Edukacji Ortograficznej całoroczne prezentacje cały rok M. Ginter

M. Borowiak

A. Bręk – Świtalska

H. Gmerek

9. Pierwsza pomoc szkolenia cały rok A. Owsiańska

M. Roszkiewicz

10. Galeria szkolna wystrój korytarza cały rok Wychowawcy klas I-III

 

 

 

 

 

 

ZGODNIE Z PRZESYŁANYMI TERMINAMI:

L.P. ZADANIE DO REALIZACJI FORMA REALIZACJI TERMIN OSOBY ODPOWIEDZIALNE
1. Wojewódzkie Konkursy konkurs według terminarza Wicedyrektor

wyznaczeni nauczyciele

2. Konkursy pozaszkolne konkurs według terminarza A. Kamińska kl. I-III

 

3. „Między nami kobietkami” prelekcja według terminarza Wicedyrektor
4. Zawody sportowe zawody według terminarza J. Flak-Marcinkowski
5. Gminny Konkurs Wiedzy Religijnej konkurs według terminarza R. Kaczmarek (etap szkolny)

MIESIĄC: WRZESIEŃ

L.P. ZADANIE DO REALIZACJI FORMA REALIZACJI TERMIN OSOBY ODPOWIEDZIALNE
1. Akcja pt: „Uwaga kierowco – początek roku” wrzesień Dyrekcja szkoły
Rozpoczęcie roku szkolnego msza św 4 września K. Ciechańska

A. Szaj

R. Kaczmarek

H. Niewiadomska

2. Bezpieczna droga do szkoły spotkania ze służbami mundurowymi wrzesień K. Kurek-Brzyk
3.

 

„Diagnoza logopedyczna uczniów klas 0 – III”

 

diagnoza wrzesień E. Faralewska

A. Chwalińska

 

4. Festyn parafialny św. Mateusza prezentacje wokalne, plastyczne 17 września D. Kaczmarek

A. Kurek

R. Kaczmarek

T. Łysiak

A. Szaj

H. Niewiadomska

M. Hojan

K. Ciechańska

5. Wybory do SU

 

wybory wrzesień K. Przybylska

A. Opala

6. „Podręcznik i zeszyt dla kolegi” akcje charytatywne wrzesień E. Kaczmarek

A. Kurek

Wychowawcy klas

7. Gminne obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej uroczystości pod pomnikiem 1 września Dyrekcja

Wychowawcy i uczniowie klas VII

8. 78.  rocznica wybuchu II wojny światowej oraz utworzenia  Polskiego Państwa Podziemnego. apel

gazetka

wrzesień M. Borowiak

M. Ginter

M. Hojan

9. Sprzątanie Świata

 

akcja wrzesień E. Kaczmarek

A. Ławniczak

10. Festyn rodzinny

 

 

 

 

 

prezentacje wokalne, muzyczne, plastyczne

zawody   sportowe

30 września Zespół zadaniowy

powołany przez dyrektora

 

11. Konkurs plastyczny „Symbole Wielkiej Brytanii”.

 

 

 

 

 

 

 

wystawa wrzesień S. Raj-Marchocka

K. Komorowska

S. Sołtysiak

N. Kroma

D. Spychała

M. Grabarz

K. Karski

MIESIĄC: PAŹDZIERNIK

L.P. ZADANIE DO REALIZACJI FORMA REALIZACJI TERMIN OSOBY ODPOWIEDZIALNE
1. W zgodzie z naturą – Tydzień Zwierząt akcja październik E. Łysiak – Tupalska

E. Kaczmarek

M. Garczarek

K. Mądra

R. Kaczmarek

T. Łysiak

M. Kałek

A. Ławniczak

2. OXFORD konkurs październik G. Szulc

M. Michalska

Ż. Umińska

3. Dzień Drzewa akcja październik E. Kaczmarek

R. Kaczmarek

J. Sękowska-Kaczmarek

4. Drzewo genealogiczne mojej rodziny wystawa październik K. Rybarczyk

M. Garczarek

5. Spotkanie z emerytowanymi nauczycielami prezentacje uczniów i nauczycieli,

spotkanie na terenie szkoły

październik K. Mądra

 

6. Święto Biblioteki: Pasowanie klas I na czytelników

 

październik K. Mądra

 

7. Biegi Osiedlowe z okazji DEN impreza sportowa październik J. Flak – Marcinkowski
8. Stworzenie internetowej gazetki w języku angielskim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gazetka październik K. Karski

MIESIĄC: LISTOPAD

L.P. ZADANIE DO REALIZACJI FORMA REALIZACJI TERMIN OSOBY ODPOWIEDZIALNE
1. Pasowanie  na ucznia kl. I uroczystość 30 XI 2017 D. Król i wychowawcy klas I
2. Mistrzostwa Gminy w Wieloboju Sprawnościowym uczniów kl. I-III o Puchar Dyrektora impreza sportowa 30 XI 2017 M. Dembina
3.

 

„Góra Grosza”

 

akcja charytatywna listopad

 

Wychowawcy klas

 

4. Dyskoteka andrzejkowa

 

 

dyskoteka

listopad

 

M. Hojan

SU + uczniowie klas VII, wychowawcy klas I-VII

5. Święto Niepodległości apel, gazetki, wystawa listopad

 

H. Gmerek

M. Garczarek

M. Borowiak

6. Gminne obchody Święta Niepodległości apel, gazetki, wystawa 11 listopada

 

 

Dyrekcja

Wychowawcy i uczniowie klas VI

7. Somosierrskie andrzejki listopad Dyrekcja
8. Święto Patronów Szkoły uroczystość ogólnoszkolna 30 listopada M. Hojan

Wychowawcy kl. IV-VII

9. Andrzejkowe wróżby zabawy listopad B. Grześkowiak

B. Szczygieł

10. Dni Kultury Chrześcijańskiej

Gminny Konkurs Wiedzy Religijnej

Konkurs Listopad D. Stefańska

R. Kaczmarek

MIESIĄC: GRUDZIEŃ

L.P. ZADANIE DO REALIZACJI FORMA REALIZACJI TERMIN OSOBY ODPOWIEDZIALNE
1. „Serce pod choinkę” akcja charytatywna grudzień E. Kaczmarek

M. Roszkiewicz

A. Szaj

A. Kurek

A. Ławniczak

E. Faralewska

2. Matematyka u Kopernika konkurs grudzień G. Szulc

Ż. Umińska

M. Michalska

3 Konkurs matematyczny dla kl. III

 

 

konkurs grudzień D. Stachowiak

I. Uliczka

M. Dembina

K. Ciechańska

4. Kolędowanie w szpitaliku

 

koncert, upominek grudzień A. Kurek

A. Szaj

5.

 

 

 

Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce

 

konkurs

 

 

 

grudzień H. Gmerek

M. Garczarek

K. Rybarczyk

K. Mądra

6. Mikołajki w szkole grudzień  

 

7. Wigilia szkolna spotkanie opłatkowe grudzień Dyrekcja

 

8. Wspólne śpiewanie kolęd koncert grudzień M. Hojan

MIESIĄC: STYCZEŃ

L.P. ZADANIE DO REALIZACJI FORMA REALIZACJI TERMIN OSOBY ODPOWIEDZIALNE
1. Dzień Seniora w szpitaliku program artystyczny, laurka styczeń A. Kurek

A. Szaj

2. Kolędowanie dla chorych przegląd styczeń A. Kurek

A. Szaj

3. 99.  rocznica wybuchu powstania wielkopolskiego

 

apel, gazetki, wystawa styczeń M. Garczarek

M. Hojan

4. Gminne obchody wybuchu powstania wielkopolskiego styczeń Dyrekcja

Wychowawcy i uczniowie klas V

5. Konkurs Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim konkurs styczeń M. Garczarek

 

6. Otwarte Dyktando (współpraca z Gimnazjum) prezentacja konkursowa styczeń M. Ginter

A. Bręk- Świtalska

M. Borowiak

7. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy akcja styczeń E. Kaczmarek

A. Ławniczak

8. Świetlicowa zabawa karnawałowa zabawa styczeń B. Grześkowiak

B. Szczygieł

 

 

 

 

 

 

 

 

MIESIĄC: LUTY

L.P. ZADANIE DO REALIZACJI FORMA REALIZACJI TERMIN OSOBY ODPOWIEDZIALNE
1. Szkolny Konkurs Ortograficzny klas III luty I. Chojnacka

D. Stachowiak

I. Uliczka

A. Chwalińska

2. Dzień Bezpiecznego Internetu prezentacja luty A. Owsiańska

A. Kamińska

3. Dekanalne kolędowanie prezentacja luty A. Kurek
4. Dyskoteki karnawałowa luty M. Hojan

SU + uczniowie klas VII, wychowawcy klas I-VII

MIESIĄC: MARZEC

L.P. ZADANIE DO REALIZACJI FORMA REALIZACJI TERMIN OSOBY ODPOWIEDZIALNE
1. Witamy Wiosnę konkursy, prezentacje 21 marca 2018 B. Grześkowiak

B. Szczygieł

2. Konkurs języka angielskiego dla klas 1-3 konkurs marzec 2018 S. Sołtysiak

D. Spychała

K. Komorowska

N. Kroma

S. Raj Marchocka

K. Karski

3. „Zajączek dar niesie”

 

akcja charytatywna marzec A. Kurek

E. Kaczmarek

4. Dzień Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych

 

akcja marzec A. Chwalińska

A. Bręk – Świtalska

E. Faralewska

5. Szkolne święto Ortografii (klasy 1-3)

 

prezentacje, wystawy, konkursy marzec I. Chojnacka

A. Chwalińska

6. Szkolne święto Ortografii

(klasy IV – VII)

 

 

 

prezentacje, wystawy, konkursy marzec M. Ginter

A. Bręk- Świtalska

K. Mądra

M. Borowiak

H. Gmerek

K. Tomaszewska

7. Rekolekcje szkolne

 

 

 

według propozycji katechetów 5 – 7 marca H. Niewiadomska

R. Kaczmarek

A. Szaj

M. Hojan

D. Stefańśka

8. Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR konkurs marzec Ż. Umińska

M. Michalska

G. Szulc

9. „Najpiękniejszy motyw wielkanocny” konkurs marzec SU, opiekunowie samorządu

MIESIĄC: KWIECIEŃ

L.P. ZADANIE DO REALIZACJI FORMA REALIZACJI TERMIN OSOBY ODPOWIEDZIALNE
1. Dzień Ziemi

 

akcja

 

kwiecień E. Kaczmarek

M Michalska

R. Kaczmarek

J. Sękowska Kaczmarek

B. Szczygieł

B. Grześkowiak

M. Dembina

A. Chwalińska

D. Król

M. Skiba

E. Łysiak – Tupalska

2. Szkolny Konkurs J. Angielskiego dla klas VI konkurs kwiecień S. Sołtysiak

N. Kroma

D. Spychała

K. Komorowska

S. Raj-Marchocka

3. Szkolny Przegląd Piosenki przegląd kwiecień K. Ciechańska

M. Dembina

D. Król

4. Konkurs matematyczny dla kl. III konkurs kwiecień D. Stachowiak

I. Uliczka

M. Dembina

K. Ciechańska

5. Gminny Konkurs Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim konkurs kwiecień M. Garczarek

H. Gmerek

K. Rybarczyk

6. Powiatowy Młodzieżowy Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego konkurs kwiecień A. Owsiańska

 

 

 

7. Światowy Dzień Zdrowia

 

wg scenariusza D. Kaczmarek

R. Kaczmarek

E. Kaczmarek

A. Owsiańska

M. Michalska

A. Ławniczak

J. Sękowska-Kaczmarek

8. „Witamy Was”- Dzień Otwarty dla przedszkolaków prezentacje kwiecień Wychowawcy klas III:

MIESIĄC: MAJ

L.P. ZADANIE DO REALIZACJI FORMA REALIZACJI TERMIN OSOBY ODPOWIEDZIALNE
1. Konkurs Pięknego Czytania – j. niemiecki konkurs maj K. Komorowska

N. Kroma

B. Szydłowska

A. Dziamska

2. Ogólnopolska akcja „Gazety Wyborczej” POLSKA BIEGA masowe biegi rekreacyjne 25 maja 2018 J. Flak-Marcinkowski

 

3. Szkolny Konkurs Recytatorski kl. I-III

 

konkurs maj M. Skiba

M. Kałek,

D. Stachowiak

K. Mądra

4. Szkolny Dzień Tolerancji akcja maj K. Kurek-Brzyk

A. Kurek

5. Święto Konstytucji 3 Maja apel

gazetka

maj K. Tomaszewska

M. Borowiak

H. Gmerek

M. Ginter

M. Hojan

6. Gminne obchody Święta Konstytucji 3 Maja 3 maja Dyrekcja

Wychowawcy i uczniowie klas IV

7. 73.  rocznica zakończenia II wojny światowej apel

gazetka

maj K. Rybarczyk

M. Borowiak

M. Garczarek

8. Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego projekt maj A. Owsiańska

 

9. Majowe Dni Książki

 

wg harmonogramu maj K. Mądra

 

 

10. Dzień Szekspira i baśniowych opowieści maj K. Karski

MIESIĄC: CZERWIEC

L.P. ZADANIE DO REALIZACJI FORMA REALIZACJI TERMIN OSOBY ODPOWIEDZIALNE
1. Dzień Dziecka  w szkole 1 czerwca Samorząd Uczniowski i opiekunki SU
2. Szkolny „Mam Talent” prezentacje ostatni tydzień roku szkolnego B. Grześkowiak

B. Szczygieł

3. Olimpiada szkolna zawody czerwiec Nauczyciele w-f
4. Dzień Matki i Ojca w szpitaliku

 

program artystyczny, laurka czerwiec A. Kurek

A. Szaj

5. Zakończenie roku szkolnego msza św. 22 czerwca K. Ciechańska

H. Niewiadomska

A. Szaj

6. „Muzyczne wędrówki” w wykonaniu uczniów czerwiec M. Hojan

 

7. Konkurs matematyczny o tytuł „Mistrza matematyki 2017/2018” konkurs Czerwiec N. Kroma

G. Szulc

M. Michalska

Ż. Umińska