Harmonogram spotkań z rodzicami

SPOTKANIA Z RODZICAMI 2017/2018

 

L.p

 

Data Klasa Główne zagadnienia
1.      06.09.2017r. I, II, III –       organizacja roku szkolnego – Kalendarz, plan pracy szkoły, program wychowawczy

–      wybór do Rady Rodziców

–       ubezpieczenie

–       wdż , religia,

–       kl.0, I, IV i V – spotkanie z Dyrektorem

–       spotkanie z wychowawcą kl.

– plan pracy świetlicy – wychowawcy świetlicy

– plan pracy pedagoga – E. Kaczmarek

– plan pracy psychologa – p. psycholog

– doradca zawodowy – E. Adamczak

2.      18.10.2017. . 0,I, II, III –       Omówienie wyników badań kompetencji

–       Dla klas „0” przedstawienie rodzicom gotowości dzieci do oddziału przedszkolnego

3.      19.10.2017r. IV-VII –       Omówienie wyników badań kompetencji dzieci na wejściu z określonych przedmiotów

 

4.      20.12.2017

21.12.2017r.

IV-VII

I, II, III

–       Przedstawienie ocen przewidywanych i zagrożeń klasy IV- VII

–       Klasy 0 – 3 drzwi otwarte

 

5.      24. 01..2018r.. 0 ,I, II, III –  Zabranie z rodzicami
6.      25. 01.2018r. IV-VII  

– wywiadówki – spotkanie z wychowawcą

 

 

7.      21.03.2018

22.03.2018

0,I,II,III

IV-VII

– Drzwi otwarte dla rodziców
8.      23.05.2018

24.05.2018

0,I,II,III

IV-VII

–       Klasy 0 – 3 informacja dla rodziców o postępach dzieci w nauce i zachowaniu połączone z imprezami rodzinnymi

–  Przedstawienie ocen przewidywanych i zagrożeń