Dyżury nauczycielskie

Nauczyciele będą pełnić dyżury w terminach wyznaczonych przez dyrektora.